Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Chỗ Hóc Đá Vững An

Thánh Ca: Chỗ Hóc Đá Vững An

Tựa đề: Chỗ Hóc Đá Vững An
Nguyên tác: He Hideth My Soul
Lời: Fanny J. Crosby
Nhạc: William J. Kirkpatrick
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 267

 

He Hideth My Soul

1. A wonderful Savior is Jesus my Lord,
A wonderful Savior to me;
He hideth my soul in the cleft of the rock,
Where rivers of pleasure I see.

Refrain:

He hideth my soul in the cleft of the rock,
That shadows a dry, thirsty land;
He hideth my life in the depths of His love,
And covers me there with His hand,
And covers me there with His hand.

2. A wonderful Savior is Jesus my Lord,
He taketh my burden away,
He holdeth me up and I shall not be moved,
He giveth me strength as my day.

3. With numberless blessings each moment He crowns,
And filled with His fullness divine,
I sing in my rapture, oh, glory to God!
For such a Redeemer as mine.

4. When clothed with His brightness transported I rise
To meet Him in clouds of the sky,
His perfect salvation, His wonderful love,
I’ll shout with the millions on high.

Chỗ Hóc Đá Vững An

1. Chỉ có Giê-xu siêu phàm là chính Cứu Chúa tôi
Cứu Chúa thật lạ lùng muôn muôn đời
Chỗ hóc đá thiêng kia đem hồn linh tôi yên giấu
Ở đây tôi vui xem sông linh mầu

Điệp Khúc:

Hồn tôi Giê-xu đem đặt chỗ hóc đá vững an
Bóng linh thạch che dải đất khô hạn
Ngài lấy ái đức phủ tôi trong chốn thâm uyên thay
Cánh tay Giê-xu che an ninh thay
Cánh thiêng che trùm khiến bình tịnh thay.

2. Chỉ có Giê-xu siêu phàm là chính Cứu Chúa tôi
Cất gánh ác khiên ra khỏi tôi rồi
Chúa đỡ nâng tâm tôi không dời lay không nao núng
Bổ thêm cho tôi linh năng vô cùng.

3. Lúc cất lên cao tôi được cùng khoác áo trắng tinh
Rước Chúa quang lâm từ trên thiên đình
Với cả thiên dân chung hòa giọng hoan ca cung kính
Cứu ân cao siêu yêu thương trọn tình.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

267


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top