Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Neo Tôi Chắc

Thánh Ca: Neo Tôi Chắc

 

Tựa đề: Neo Tôi Chắc, Rất Chắc
Nguyên tác: My Anchor Holds
Tựa đề: Chiếc Neo Vương Chắc
Lời: William C. Martin (1902)
Nhạc: Daniel B. Towner
Tài Liệu: Alexander’s Male Choir #77
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 265

 

 

My Anchor Holds

1. Though the angry surges roll
On my tempest-driven soul,
I am peaceful, for I know,
Wildly though the winds may blow,
I’ve an anchor safe and sure,
That can evermore endure.

Refrain:

And it holds, my anchor holds:
Blow your wildest, then, O gale,
On my bark so small and frail;
By His grace I shall not fail,
For my anchor holds, my anchor holds.

2. Mighty tides about me sweep,
Perils lurk within the deep,
Angry clouds o’ershade the sky,
And the tempest rises high;
Still I stand the tempest’s shock,
For my anchor grips the rock.

3. I can feel the anchor fast
As I meet each sudden blast,
And the cable, though unseen,
Bears the heavy strain between;
Through the storm I safely ride,
Till the turning of the tide.

4. Troubles almost ’whelm the soul;
Griefs like billows o’er me roll;
Tempters seek to lure astray;
Storms obscure the light of day:
But in Christ I can be bold,
I’ve an anchor that shall hold.

Chiếc Neo Vương Chắc

1. Khi giông tố xô hồn mạnh thay
Sa-tan tức muốn hủy phá ngay
Nương trong Chúa chí tôi bền vững
Dẫu sóng gió thét gầm cuốn xoáy
Neo tôi chắc thật an ninh bấy
Quyết cứ neo vững tâm hồn đây.

Điệp Khúc:

Neo tôi chắc, rất chắc, chắc lắm
Bao giông tố khó thế đánh đắm
Tuy thân bách nhỏ bé mong manh
Không trôi trác, lắc chao chòng chành
Neo tôi chắc, chắc, chắc, chắc chắn an lành.

2. Khi giông tố xô giạt thuyền tôi
Neo thiêng giữ chắc chắn chẳng trôi
Neo thiêng ấy mắt không nhìn thấy
Giữ chiếc bách giữa dòng vững bấy
An nhiên lướt sóng gió, bão tố
Lướt đến khi sóng không c̣n nhô.

3. Bao reng rối đang trùm bọc tôi
Cơn bi đát lướt đến cuốn lôi
Cơn giông tố khiến ban ngày tối
Đứa cám dỗ lắm lời phỉnh dối
Tôi luôn đứng vững bởi Đá Khối
Ấy chính neo giữ thân, hồn tôi.

4. Bao tai ách đang dồi dập tôi
Như cơn sóng dưới đáy biển sôi
Mây muôn thớt kéo lên mù tối
Sức gió cuốn nước trào khắp lối
Tôi không núng dẫu giữa cảnh khó
Đá lớn neo chắc không cần lo.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

265


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top