Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Tin Cậy Vâng Lời

Thánh Ca: Tin Cậy Vâng Lời

Tựa đề: Tin Cậy Vâng Lời
Nguyên tác: Trust and Obey
Lời: John Henry Sammis (1846-1919), 1887
Nhạc: Daniel Brink Towner (1850-1919), 1887
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 261

 

Trust and Obey

1. When we walk with the Lord
in the light of His Word,
What a glory He sheds on our way!
While we do His good will,
He abides with us still,
And with all who will trust and obey.

Refrain

Trust and obey,
for there’s no other way
To be happy in Jesus,
but to trust and obey.

2. Not a shadow can rise,
not a cloud in the skies,
But His smile quickly drives it away;
Not a doubt or a fear,
not a sigh or a tear,
Can abide while we trust and obey.

3. Not a burden we bear,
not a sorrow we share,
But our toil He doth richly repay;
Not a grief or a loss,
not a frown or a cross,
But is blessed if we trust and obey.

4. But we never can prove the
delights of His love
Until all on the altar we lay;
For the favor He shows,
for the joy He bestows,
Are for them who will trust and obey.

5. Then in fellowship sweet
we will sit at His feet.
Or we’ll walk by His side in the way.
What He says we will do,
where He sends we will go;
Never fear, only trust and obey.

Tin Cậy Vâng Lời

1. Cùng đi với Chúa mỗi ngày
Lời Kinh Thánh sáng soi đây
Được sự vinh hiển huy hoàng Chúa muôn đời
Vì vâng ý Chúa trên trời
Ngài vui dẫn dắt ta hoài
Và cùng mọi kẻ hay tin cậy vâng lời.

Điệp Khúc:

Tin cậy vâng lời
Nào nhờ cách gì trong đời
Muốn hưởng phước thiên thượng ai ơi!
Hằng duy tin cậy vâng lời.

2. Tuyệt nhiên chẳng chút mây mù
Nầy không bóng tối âm u
Nụ cười Christ đánh tan mọi lớp sương đời
Còn đâu thổn thức bơ thờ
Còn đâu khóc lóc nghi ngờ
Hồi mà ta quyết tâm tin cậy vâng lời.

3. Phàm nhân chẳng thể suy lường
Niềm vui của Đấng yêu thương
Thực nghiệm cho kẻ vui lòng hiến trọn đời
Nhờ ân điển Chúa tuôn tràn
Niềm vui lớn Chúa luôn ban
Thuộc mọi kẻ quyết tâm tin cậy vâng lời.

4. Thần linh ấn chứng trong lòng
Cùng Jêsus Christ giao thông
Được Ngài vui ở bên mình mãi không rời
Ngài sai khiến quyết vâng hoài
Dạ! tôi đây đang trông Ngài
Nào hề sợ, cứ luôn tin cậy vâng lời.

5. Còn đâu phải gánh nặng nề
Còn đâu khổ ách đê mê
Mọi việc ta Chúa toan đền đáp rộng rời
Lòng không bối rối, lo buồn
Mặt không nhăn nheo thẹn thuồng
Vì thật được phước do tin cậy vâng lời.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

261


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

 

 

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top