Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Nguyền Jesus Cầm Tay Dẫn Dắt Tôi

Thánh Ca: Nguyền Jesus Cầm Tay Dẫn Dắt Tôi

Tựa đề: Nguyền Jesus Cầm Tay Dẫn Dắt Tôi
Nguyên tác: Precious Lord! Take My Hand
Tựa đề: Chúa Ôi! Xin Dìu Con
Nhạc và lời: Thomas Dorsey, 1933
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) – Bài số 260

Precious Lord! Take My Hand

1. Precious Lord, take my hand,
Lead me on, let me stand,
I am tired, I am weak, I am worn;
Through the storm, through the night,
Lead me on to the light:
Take my hand, precious Lord! Lead me home.

2. When my way grows drear,
Precious Lord, linger near,
When my life is almost gone,
Hear my cry, hear my call,
Hold my hand lest I fall:
Take my hand, precious Lord! Lead me home.

3. When the darkness appears
And the night draws near,
And the day is past and gone,
At the river I stand,
Guide my feet, hold my hand:
Take my hand, precious Lord! Lead me home.

Chúa Ôi! Xin Dìu Con

1. Nhìn dòng đời dần dần trôi,
Cứu Chúa ôi! Xin mau gần con,
Con nao sờn lòng sầu vương yêu đuối luôn
Khi muôn hướng bão táp luôn,
Bóng tôi buông mây che đời con
Xin đi cùng con, và không bỏ con trong mỏi mòn.

2. Đời mịt mù ngàn ngàn phương,
Cứu Chúa ôi! Xin mau dìu con.
Xin tay Ngài đầy tình thương dắt dẫn con
Qua mưa gió thắng khó nguy,
Đuổi bóng đêm xua mây sầu tan
Xin đi cùng con, và không bỏ con khi ngày tàn.

3. Hồi thuyền đời bềnh bồng trôi,
Cứu Chúa ôi! Xin luôn phủ bao,
Con lo sợ nhìn đại dương sóng ngất cao
Con kinh hãi thấy gió lay,
Sóng bấp bênh xô con thuyền chênh
Xin đưa đường con, và không bỏ con đi một mình.

4. Dù ngày vàng dần dần qua,
Cứu Chúa ôi! Xin ban bình an,
Khi con gửi vào thời gian hết tháng năm
Theo mơ ước mái tóc xanh
Cũng biến đi, phai đi mà thôi
Xin cho hồn con, và yên nghỉ bên Cha đời đời.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

260


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

The Kyiv Symphony Orchestra and Chorus – Ukraine

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top