Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Chúc Cho Đấng Ngồi Trên Ngôi

Thánh Ca: Chúc Cho Đấng Ngồi Trên Ngôi


Tựa đề: Chúc Cho Đấng Ngồi Trên Ngôi
Nguyên tác: Chúc Cho Đấng Ngồi Trên Ngôi
Lời: Khải Huyền 5:13b
Nhạc: John D. Olsen

Chúc Cho Đấng Ngồi Trên Ngôi

Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi,
Cùng Chiên Con,
Được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển, và quyền phép,
Cho đến đời đời!
Cho đến đời đời!
A-men, A-men, A-men!

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

26


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top