Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Ôi Chúa Đấng Tôi Cần Luôn

Thánh Ca: Ôi Chúa Đấng Tôi Cần Luôn

Tựa đề: Ôi Chúa Đấng Con Cần Luôn
Nguyên tác: I Need Thee Every Hour
Lời: Anna S. Hawks
Nhạc: Robert Lowry
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 258

 

I Need Thee Every Hour

1. I need Thee every hour,
most gracious Lord;
No tender voice like Thine
can peace afford.

Refrain:
I need Thee, oh, I need Thee;
Every hour I need Thee;
Oh, bless me now, my Savior,
I come to Thee.

2. I need Thee every hour,
stay Thou nearby;
Temptations lose their pow’r
when Thou art nigh.

3. I need Thee every hour,
in joy or pain;
Come quickly and abide,
or life is vain.

4. I need Thee every hour;
teach me Thy will;
And Thy rich promises
in me fulfill.

5. I need Thee every hour,
most Holy One;
Oh, make me Thine indeed,
Thou blessed Son.

Ôi Chúa Đấng Con Cần Luôn

1. Ôi Chúa, Đấng con cần luôn
Duy Chúa nhơn lành
Dịu êm bấy duy lời Chúa
Giúp con an bình.

Điệp Khúc:

Mỗi phút cần Chúa giúp đỡ con
Nương nhờ cánh Giê-xu hoài
Xin ban phước cho con từng giây
Con đến đây Ngài!

2. Ôi Chúa, Đấng con cần luôn
Xin Chúa luôn gần
Tà ma hết phương lừa dối
Khi Chúa ở gần.

3. Ôi Chúa, Đấng con cần luôn
Khi vui hay buồn
Đời con nếu ra ngoài Chúa
Hư hỏng, luông tuồng.

4. Ôi Chúa, Đấng con cần luôn
Chân thánh duy Ngài
Nguyền luôn khiến con thuộc Chúa
Ôi Chúa thiên đài.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

258


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

 

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top