Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Như Phận Tôi, Tuy Hèn Khinh

Thánh Ca: Như Phận Tôi, Tuy Hèn Khinh

Tựa đề: Như Phận Tôi, Tuy Hèn Khinh
Nguyên tác: Even Me
Lời: Elizabeth Harris Codner (1823-1919), 1860
Nhạc: William Batchelder Bradbury (1816-1868), 1862
Tài Liệu:
– The Re­viv­al, Ap­ril 28, 1860
– John B. Dykes, in the Hymn­al Com­pan­ion to the Book of Com­mon Pray­er, 1877
Col­lec­tion of Hymn Tunes, 1884
– Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 254

 

Even Me

1. Lord, I hear of showers of blessing,
Thou art scattering full and free;
Showers the thirsty land refreshing;
Let some drops now fall on me;
Even me, even me,
Let some drops now fall on me.

2. Pass me not, O God, my Father,
Sinful though my heart may be;
Thou mightst leave me, but the rather;
Let Thy mercy light on me;
Even me, even me,
Let Thy mercy light on me.

3. Pass me not, O gracious Savior,
Let me live and cling to Thee;
I am longing for Thy favor;
Whilst Thou’rt calling, O call me;
Even me, even me,
Whilst Thou’rt calling, O call me.

4. Pass me not, O mighty Spirit!
Thou canst make the blind to see;
Witnesser of Jesus’ merit,
Speak the Word of power to me;
Even me, even me,
Speak the Word of power to me.

5. Have I been in sin long sleeping,
Long been slighting, grieving Thee?
Has the world my heart been keeping?
O forgive and rescue me;
Even me, even me,
O forgive and rescue me.

6. Love of God, so pure and changeless,
Blood of Christ, so rich and free;
Grace of God, so strong and boundless
Magnify them all in me;
Even me, even me,
Magnify them all in me.

7. Pass me not; but pardon bringing,
Bind my heart, O Lord, to Thee;
Whilst the streams of life are springing,
Blessing others, O bless me;
Even me, even me,
Blessing others, O bless me.

Như Phận Tôi, Tuy Hèn Khinh

1. Tôi nghe nói hạnh phước như mưa dào
Từ nơi Chúa đổ tuôn dường bao
Trận mưa thấm nhuần đất đang khô khan
Nguyện tôi hưởng đôi giọt Ngài ban
Như phận tôi, tuy hèn khinh
Nguyện ban ít giọt phước thiên đình.

2. Tôi nguyên đứa đầy dẫy tâm ô tội
Nguyện Cha chớ bỏ tôi mồ côi
Dầu Cha có quyền bỏ tôi trăm phần
Nguyện thương xót, giáng cho hồng ân
Như phận tôi, tuy hèn khinh
Nguyện thương xót, dội xuống phước lành.

3. Lạy Chân Chúa, đừng bỏ tôi cô đơn
Nguyện khăng khít luôn trong Ngài hơn
Tôi khao khát Ngài xuống cơn mưa dồi
Hồi kêu kẻ khác, xin gọi tôi
Như phận tôi, tuy hèn khinh
Nguyện nghe Chúa gọi đến tên mình.

4. Thần Linh hỡi, đừng lướt qua tôi nay
Ngài hãy chữa kẻ đui nhìn ngay
Vị minh chứng về Chúa Jêsus ôi
Dùng chân lý thuyết phục lòng tôi
Như phận tôi, tuy hèn khinh
Nguyện Linh thuyết phục suốt thiên trình.

5. Tình yêu Chúa thuần khiết không sai đi
Quyền huyết báu muôn năm còn y
Và ân điển rộng lớn không chi tày
Nguyện soi rõ trong tôi hiện nay
Như phận tôi, tuy hèn khinh
Nguyện soi rõ hạnh phước thiên đình.

6. Nguyện Cha đoái người vốn luân vong này
Rày kết với Jêsus một dây
Dòng sông sống tràn chảy luôn đêm ngày
Nguyện sông ấy chảy vô lòng ngay
Như phận tôi, tuy hèn khinh
Nguyện sông sống đầy dẫy tâm tình.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

254


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top