Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Hãy Giơ Tay Ra

Thánh Ca: Hãy Giơ Tay Ra

Tựa đề: Hãy Giơ Tay Ra
Nguyên tác: Stretch Forth Thy Hand
Nhạc và lời: Albert Benjamin Simpson, 1904
Tài Liệu: Hymns of the Christian Life (New York: Alliance Press, 1891)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 247

Stretch Forth Thy Hand

1. When Christ of old with healing pow’r
Went forth through all the suffering land,
His word so oft was wont to be,
“Stretch forth thy hand, stretch forth thy hand!”
And though the palsied arm might shrink
And tremble at the strange command,
The healing touch was only felt
While stretching forth the withered hand.
O suffering one, stretch forth your hand,
Upon His promise take your stand.
At His command stretch forth your hand,
And Christ shall make you whole.

2. That changeless Christ is still as near
And just as kind and strong to save;
He came to lift our fallen race
From sin and sickness and the grave.
As in the days of Galilee,
Disease still flees at His command;
But ere His touch your frame can feel,
You, too, must still stretch forth your hand.

3. What though you feel so weak and faint?
He can your will with strength endue,
New faith and courage breathe within
And work in you to will and do.
Reach out to meet His quickening touch;
Take up your bed, arise and stand;
And pressing through to meet your Lord,
Stretch forth your hand, stretch forth your hand.

Hãy Giơ Tay Ra!

1. Từ nghìn xưa Christ với linh năng Ngài
Đi qua bao chỗ, tiêu bệnh trừ tà
Thường dùng một câu phán như sau này
“Này giơ tay ra, hãy giơ tay ra!”
Lời Chúa phán đây nghe như lạ lùng
Dầu người bại kia co tay run rẩy
Mà phép linh kia được ứng vô cùng
Người vừa giơ tay thấy được lành ngay.

Điệp Khúc:

Ai là bệnh nhân, hãy giơ tay ra
Cầm chặt lời hứa sắt đinh quý hóa
Thuận tiếng Chúa khuyên liền giơ bàn tay
Nhiên hậu Christ truyền lành ngay.

2. Christ hiện gần ta, Đấng không thay dời
Ban cho ân cứu, yêu thương trọn đầy
Ngài vực hồn ta thoát ly tội đời
Tật bệnh, chết chóc, thảy tiêu trừ ngay
Tại Ga-li-lê Chúa đi mọi làng
Lệnh Ngài truyền ra, bệnh tật tiêu biến
Vậy trước khi Christ rờ đến thân bạn
Thì bạn giơ tay chớ nên trì diên.

3. Bạn bạc nhược chăng? nếu mong phục cường
Jêsus Christ sẽ ban năng lực liền
Giục lòng mạnh tin, vững trong can trường
Điều bạn ao ước Chúa cho được nên
Hãy tiếp xúc tay Đấng ban sinh mạng
Vùng dậy đi đi, giường kia vác lấy
Chạy đến với Christ quyền phép vô hạn
Bạn giơ tay ra chắc được lành ngay.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

247


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top