Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Nguyện Càng Yêu Thương Christ

Thánh Ca: Nguyện Càng Yêu Thương Christ

Tựa đề: Nguyện Càng Yêu Thương Christ
Nguyên tác: More Love To Thee
Lời: Eliz­a­beth P. Pren­tiss (1856)
Nhạc: William H. Doane
Tài Liệu: Songs of De­vo­tion, (1870)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 244

 

More Love To Thee

1. More love to Thee, O Christ,
More love to Thee!
Hear Thou the prayer
I make on bended knee.
This is my earnest plea:

Refrain:

More love, O Christ, to Thee;
More love to Thee,
More love to Thee!

2. Once earthly joy I craved,
Sought peace and rest;
Now Thee alone I seek,
Give what is best.
This all my prayer shall be:

3. Let sorrow do its work,
Come grief or pain;
Sweet are Thy messengers,
Sweet their refrain,
When they can sing with me:

4. Then shall my latest breath
whisper Thy praise;
This be the parting cry
My heart shall raise;
This still my prayer shall be:

Nguyện Càng Yêu Thương Christ

1. Lòng nguyện càng yêu Jesus,
Mến yêu Ngài thêm!
Thành tâm quì xem chăm chú,
Mến yêu Ngài thêm!
Mối sở ước chẳng chi hơn:

Điệp Khúc:

Yêu thương Jesus keo sơn!
Lòng nguyện ngày đêm
Mến yêu Ngài thêm!

2. Mùi tục trần xưa đeo đuổi,
Kiếm nơi bình yên;
Rày duy Ngài tôi theo ruổi,
Kiếm ơn thượng thiên.
Nổi khẩn thiết chẳng chi hơn:

3. Nào ngại sầu than lao lý,
Đắng cay biệt ly;
Vì muôn điều kia theo ý,
Của Cha Từ Bi,
Giữa thử thách hát cao hơn.

4. Hồi ngọn đèn tôi sắp tắt,
Vẫn khen ngợi thôi;
Điệu nhạc lòng tôi reo rắt,
Tiếng ca mừng vui,
Vẫn cứ khẩn Chúa thêm ơn.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

244


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top