Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời

Thánh Ca: Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời

 

Tựa đề: Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nguyên tác: Praise Ye the Father
Lời: Edwin O. Excell
Nhạc: Charles Gounod
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 24

Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời

Ôi trong nhân gian trên thiên đình
Hằng được tôn vinh duy Cha, Con vời Thánh Linh.
Nguyện Ba Ngôi từ trước không thay dời.
Hôm nay và đến muôn muôn đời.
Vô biên, vô giới, Amen! Amen!

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

24


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top