Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Nguyền Dìu Lên Gô-gô-tha

Thánh Ca: Nguyền Dìu Lên Gô-gô-tha

Tựa đề: Nguyền Dìu Lên Gô-gô-tha
Nguyên tác: Lead Me to Calvary
Lời: Jennie Evelyn Hussey (1879)
Nhạc: William J. Kirkpatrick
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 239
Trình bày: Minh Châu

Lead Me to Calvary

1. King of my life, I crown Thee now,
Thine shall the glory be;
Lest I forget Thy thorn-crowned brow,
Lead me to Calvary.

Refrain:
Lest I forget Gethsemane,
Lest I forget Thine agony;
Lest I forget Thy love for me,
Lead me to Calvary.

2. Show me the tomb where Thou wast laid,
Tenderly mourned and wept;
Angels in robes of light arrayed
Guarded Thee whilst Thou slept.

3. Let me like Mary, through the gloom,
Come with a gift to Thee;
Show to me now the empty tomb,
Lead me to Calvary.

4. May I be willing, Lord, to bear
Daily my cross for Thee;
Even Thy cup of grief to share,
Thou hast borne all for me.

Nguyền Dìu Lên Gô-gô-tha

1. Tôn Vua thiên thượng ngự quản hiển vinh,
Sáng danh về Chúa nhân lành;
Gô-gô-tha nguyền Ngài dẫn đến ngay,
Hầu đừng quên mão gai rày.

Điệp Khúc:
Lòng này e quên Ghết-sê-ma-nê,
Lòng này e quên Chúa đau trăm bề,
Để nhớ ái đức Jê-sus chan hòa,
Nguyền dìu lên Gô-gô-tha. A-men.

2. Hãy chỉ con phần mộ xác Chúa chôn,
Chỗ bao người nước mắt tuôn,
Có cả thiên thần mặc áo trắng tinh,
Hộ vệ Ngài ngủ an bình.

3. Nối gót Ma-ri một buổi sớm mai,
Thuốc thơm, dầu qúy dâng Ngài;
Chúa chỉ con mộ Ngài đã bước ra,
Nguyền dìu lên Gô-gô-tha.

4. Cứu Chúa! Con nguyền vì cớ Chúa nay,
Vác thập tự giá theo Ngài;
Chén khổ con nguyền cùng uống, Chúa ôi!
Ngài vì con uống xưa rồi.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

239


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top