Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Lạy Chúa! Tôi Nay Thuộc Ngài

Thánh Ca: Lạy Chúa! Tôi Nay Thuộc Ngài

Tựa đề: Lạy Chúa! Tôi Nay Thuộc Ngài
Nguyên tác: Je suis à Toi
Lời: Edm. Scherer, 1815-1889
Nhạc: L. Bonnet, 1805-1892
Tài Liệu:

Lạy Chúa, Tôi Nay Thuộc Ngài

1. Lạy Chúa, tôi nay thuộc Ngài
Ngài sáng danh muôn đời
Jêsus, hỡi Chúa, tôi xin vâng theo luật trời
Thể phách, tâm linh thuộc Ngài, tôi mến Chúa chẳng phai
Thuộc trong Chúa thôi, tôi chỉ thuộc Ngài.

2. Ngày trước tôi đi lầm lạc vào lối hay nghi ngờ
Tâm tôi tẻ ngắt, tử vong luôn luôn đợi chờ
Lúc Chúa đến soi rạng đường tôi, khiến bước thẳng ngay
Thuộc trong Chúa thôi, tôi chỉ thuộc Ngài.

3. Ngày trước tôi luôn phục tùng trần thế, quá đảo điên
Nhưng nay tôi quyết tôn Jêsus Vua toàn quyền
Ách Chúa êm thay, sự bình an Chúa ban lâu dài
Thuộc trong Chúa thôi, tôi chỉ thuộc Ngài.

4. Gặp Chúa tôi vui tìm được đầy dẫy bao nhu cần
Thiên ân quý ấy bởi đức tin được bội phần
Dưới cánh Chúa tôi được bình an, chẳng chút lung lay
Thuộc trong Chúa thôi, tôi chỉ thuộc Ngài.

5. Kìa, cuốn thiên thơ người nào được xóa bôi tên tôi
Khôn chi xen lấn khiến tôi ly khai luật trời
Sống, chết chỉ do Ngài nhìn qua quyết hẳn chẳng sai
Thuộc trong Chúa thôi, tôi chỉ thuộc Ngài.

6. Phù thế hôm nay tạm dung làm chỗ dung thân tôi
Ôi, Jêsus Christ tôi xin quy phục trọn đời
Bởi đức yêu thương Ngài mời tôi ở trên thiên đài
Thuộc trong Chúa thôi, tôi chỉ thuộc Ngài.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

235


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top