Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Tôn Vinh Chân Thần

Thánh Ca: Tôn Vinh Chân Thần


Tựa đề: Tôn Vinh Chân Thần
Nguyên tác: Praise God, From Whom All Blessings Flow
Lời: Thomas Ken
Nhạc: Genevan Psalter – Thánh Ca Geneve (1551)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 23

Praise God, From Whom All Blessings Flow
Praise God, from Whom all blessings flow;
Praise Him, all creatures here below;
Praise Him above, ye heavenly host;
Praise Father, Son, and Holy Ghost.

Tôn Vinh Chân Thần
Tôn vinh Chân Thần nguồn ơn vô đối
Dưới đất chúng sinh sùng kính khắp nơi
Trời cao cũng chung khen ngợi Ba Ngôi
Chúa Cha cùng Con với Linh đời đời. A-men.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

23


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top