Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Duy Chính Ngài

Thánh Ca: Duy Chính Ngài

Tựa đề: Duy Chính Ngài
Nguyên tác: Himself
Nhạc và lời: Albert Benjamin Simpson (1843-1919)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 227

 

Himself

1. Once it was the blessing,
Now it is the Lord;
Once it was the feeling,
Now it is His Word.
Once His gifts I wanted,
Now the Giver own;
Once I sought for healing,
Now Himself alone.

2. Once ’twas painful trying,
Now ’tis perfect trust;
Once a half salvation,
Now the uttermost.
Once ’twas ceaseless holding,
Now He holds me fast;
Once ’twas constant drifting,
Now my anchor’s cast.

3. Once ’twas busy planning,
Now ’tis trustful prayer;
Once ’twas anxious caring,
Now He has the care.
Once ’twas what I wanted,
Now what Jesus says;
Once ’twas constant asking,
Now ’tis ceaseless praise.

4. Once it was my working,
His it hence shall be;
Once I tried to use Him,
Now He uses me.
Once the power I wanted,
Now the Mighty One;
Once for self I labored,
Now for Him alone.

5. Once I hoped in Jesus,
Now I know He’s mine;
Once my lamps were dying,
Now they brightly shine.
Once for death I waited,
Now His coming hail;
And my hopes are anchored,
Safe within the vail.

Chính Ngài

1.Xưa tìm theo ơn phước hoài,
Quyết nay chăm mặt Ngài;
Mài miệt xưa theo cảm tình,
Nay kim ngôn Thánh Minh;
Xưa tôi muốn ơn trên trời,
Nay mong Cứu Chúa thôi;
Bệnh tình xưa mong phép tài,
Nay cầu chính thân Ngài.

Điệp Khúc:

Luôn tụng ca Jê-sus ta
Duy Ngài ban ơn cả,
Chỉ Jê-sus vạn hữu thôi,
Trong Chúa có muôn sự rồi.

2. Xưa hằng tu thân khổ nàn,
Quyết nay tin vẹn toàn;
Thần huệ xưa hưởng bán phần,
Nay dinh sung cứu ân;
Xưa tôi giữ tôi bao hồi,
Nay ơn Chúa giữ tôi;
Dồn dập xưa bao sóng dồi,
Nay được vững neo rồi.

3. Xưa hằng đêm mưu tính hoài,
Quyết nay kêu cầu Ngài;
Phiền lự xưa khôn đứng ngồi,
Nay giao cho Chúa thôi;
Xưa lo thiếu ơn bồn chồn,
Nay trông chính phán ngôn;
Trằn trọc xưa luôn khẩn nguyền,
Nay ngợi Chúa linh quyền.

4. Xưa hằng trông mong chí tình,
Biết Chúa nay thuộc mình;
Đèn tôi xưa như sắp tàn,
Nay luôn luôn sáng soi;
Xưa thần chết theo tôi hoài,
Nay trông Chúa tái lai;
Hoài vọng tôi nay vững vàng,
Neo từ phía trong màn.

5. Xưa hằng tu thân, thí tài,
Biết nay công việc Ngài;
Jê-sus xưa tôi nắm Ngài,
Nay Jê-sus nắm tôi;
Xưa ham phép hay thiên đình,
Nay duy Đấng chí linh;
Nhằn nhọc xưa lo chính mình,
Nay vì Chúa trung thành.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

227


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top