Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Chèo Ra

Thánh Ca: Chèo Ra

Tựa đề: Chèo Ra
Nguyên tác: Launch Out | The Mercy of God Is an Ocean Divine
Lời: Albert B. Simpson, 1891
Nhạc: Russell K. Carter
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 223

The Mercy of God Is an Ocean Divine

1. The mercy of God is an ocean divine,
A boundless and fathomless flood;
Launch out in the deep, cut away the shore line,
And be lost in the fullness of God.

Refrain:

Launch out, into the deep,
Oh, let the shore line go;
Launch out, launch out in the ocean divine,
Out where the full tides flow.

2. But many, alas! only stand on the shore,
And gaze on the ocean so wide;
They never have ventured its depths to explore,
Or to launch on the fathomless tide.

3. And others just venture away from the land,
And linger so near to the shore
That the surf and the slime that beat over the strand
Dash over them in floods evermore.

4. Oh, let us launch out on this ocean so broad,
Where floods of salvation o’erflow;
Oh, let us be lost in the mercy of God,
Till the depths of His fullness we know.

Ra Khơi

1. Kìa thật hồng ân Cha mêng mông như biển lớn lao,
Thăm thẳm bát ngát ai đo được nào!
Lên thuyền cùng đoạn neo, ra khơi biến tăm ngay,
Trong dòng hồng ân kia thẳm sâu thay.

Điệp Khúc:

Chèo ra ngoài biển thẳm sâu,
Dứt hết neo dằng bấy lâu;
Bạn chèo ta hỡi, cùng chèo ra biển thiêng liêng,
Chỗ nguồn ân điển vẹn tuyền.

2. Nhiều người vì đa nghi hôm nay đương đứng ngẩn ngơ,
Trông biển bát ngát loanh quanh dọc bờ,
Chưa hề bạo gan ra nơi sâu thẳm thử đâu,
Hay vượt luồng ân điển đến nơi sâu.

3. Nhiều người toan ra khơi mong cho thỏa chí ước mơ,
Nhưng cứ lẩn quẩn trôi theo dọc bờ,
Ba đào dồi dập đưa bao ô uế tấp vô,
Con thuyền giật lui, mũi, lái nhấp nhô.

4. Nầy cùng chèo ra ngoài khơi anh em ta thủy thủ ơi,
Nơi nước cứu rỗi mênh mông tuyệt vời;
Chôn vùi vào tình yêu, ôi sâu thẳm láng lai,
Cho tường nguồn sung mãn ở trong Ngài.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

223


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top