Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Ngươi Phải Trùng Sinh

Thánh Ca: Ngươi Phải Trùng Sinh

Tựa đề: Ngươi Phải Trùng Sinh
Nguyên tác: Ye Must Be Born Again
Lời: William T. Sleeper, 1877
Nhạc: George C. Stebbins, 1877
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 222

Ye Must Be Born Again

1. A ruler once came to Jesus by night
To ask Him the way of salvation and light;
The Master made answer in words true and plain,
“Ye must be born again.”

Refrain
“Ye must be born again,
Ye must be born again,
I verily, verily, say unto thee,
Ye must be born again.”

2. Ye children of men, attend to the Word,
So solemnly uttered by Jesus the Lord;
And let not this message to you be in vain,
“Ye must be born again.”

3. O ye who would enter that glorious rest,
And sing with the ransomed the song of the blest,
The life everlasting if ye would obtain,
“Ye must be born again.”

4. A dear one in Heaven thy heart yearns to see,
At the beautiful gate may be watching for thee,
Then list to the note of this solemn refrain,
“Ye must be born again.”

Ngươi Phải Trùng Sinh

1. Một đêm kia Ni-cô-đem đến thăm Jêsus
Hỏi Chúa có phương nào khả dĩ cứu linh hồn ru
Lời cao sâu Jêsus khoan thai đáp khuyên tường minh
“Quả thật ngươi nên trùng sinh!”

Điệp Khúc:
“Mau mau sanh lại hôm nay.”
“Kíp kíp phải trùng sinh ngay.”
Quả thật, quả thật, này là lời ngươi nên ghi nhớ
“Phải tái sinh ngay hiện giờ.”

2. Này ai ơi, mau mau cung kính nghe lời đây
Chính Chúa Jêsus truyền dạy đoan nghiêm chân thật thay
Lịnh Jêsus đinh ninh đây anh chớ xem thường khinh
“Quả thật ngươi nên trùng sinh!”

3. Này ai mong lên nơi yên nghỉ tâm hồn, thân
Với những kẻ được chuộc chung trổi khúc ca hồng ân
Trường sinh tương lai anh mong vui hưởng nên tường minh
“Quả thật ngươi nên trùng sinh!”

4. Người yêu anh nay trên thiên quốc trông chờ anh
Dưới đất đây anh cùng nôn nả sớm được phùng nghinh
Vậy, anh nên vui lưu tâm nghe hát khúc điệp thinh.
“Quả thật ngươi nên trùng sinh!”

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

222


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top