Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Tôn Vinh Christ

Thánh Ca: Tôn Vinh Christ


Tựa đề: Tôn Vinh Christ
Nguyên tác: We’re Marching to Zion
Tựa đề: Tôn Vinh Christ | Tôn Vinh Chúa Chí Tôn
Lời:
Isaac Watts, pub.1707
Robert Lowry, 1867
Nhạc: Robert Lowry
Tài Liệu: The Gospel Trumpet Company, Hymnal of the Church of God, 1953 (289)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 221

We’re Marching to Zion
1. Come, we that love the Lord,
And let our joys be known;
Join in a song with sweet accord,
And thus surround the throne.
Refrain:
We’re marching to Zion,
Beautiful, beautiful Zion;
We’re marching upward to Zion,
The beautiful city of God.
2. The sorrows of the mind
Be banished from the place;
Religion never was designed
To make our pleasures less.
3. Let those refuse to sing,
Who never knew our God;
But children of the heav’nly King
May speak their joys abroad.
4. The men of grace have found
Glory begun below;
Celestial fruits on earthly ground
From faith and hope may grow.
5. The hill of Zion yields
A thousand sacred sweets
Before we reach the heav’nly fields,
Or walk the golden streets.
6. Then let our songs abound,
And every tear be dry;
We’re marching through Immanuel’s ground
To fairer worlds on high.

Tôn Vinh Chúa Chí Tôn
1. Khi trước tôi là tội nhơn,
Đâu đáng gì Chúa ban ơn,
Xưa đã chất chứa biết bao tội tình,
Tôi đáng chết mất ở trong tội mình,
Mà Jêsus Christ chí nhân
Cứu tôi ra khỏi trầm luân.
Điệp Khúc:
Ôi Chúa, tôi tôn vinh Ngài,
Jêsus là Chúa chí tôn chân ái,
Sống bao lâu tôi tôn vinh Chúa mãi,
Quyết chí nhứt tâm theo Ngài.
2. Ôi Chúa tôi là tội nhơn,
Mỗi phút cần Chúa ban ơn,
Tôi chẳng đủ sức bước đi một mình,
Xin Chúa dẫn dắt tôi trên thiên trình,
Lần theo chơn Chúa tín trung,
Dẫu cho đất chuyển trời rung.
3. Ơn Chúa vô lượng vô biên,
Tôi nỡ nào sống ý riêng;
Xin Cha sai khiến, con lo việc Ngài,
Con xin vâng ý thánh Cha dạy hoài;
Dầu cho lao khổ, đắng cay,
Tớ trung chuyên giữ lòng ngay.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

221


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top