Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Kỳ Diệu Thay, Christ Chuộc Tôi

Thánh Ca: Kỳ Diệu Thay, Christ Chuộc Tôi

Tựa đề: Kỳ Diệu Thay, Christ Chuộc Tôi
Nguyên tác: What a Wonderful Savior
Nhạc và lời: Eli­sha A. Hoff­man, (1891)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 216

What a Wonderful Savior

1. Christ has for sin atonement made
What a wonderful Savior!
We are redeemed, the price is paid
What a wonderful Savior!

Refrain

What a wonderful Savior is Jesus, my Jesus!
What a wonderful Savior is Jesus, my Lord!

2. I praise Him for the cleansing blood
What a wonderful Savior!
That reconciled my soul to God
What a wonderful Savior!

3. He cleansed my heart from all its sin
What a wonderful Savior!
And now He reigns and rules therein
What a wonderful Savior!

4. He walks beside me in the way:
What a wonderful Savior!
And keeps me faithful day by day;
What a wonderful Savior!

5. He gives me overcoming power
What a wonderful Savior!
And triumph in each trying hour
What a wonderful Savior!

6. To Him I’ve given all my heart:
What a wonderful Savior!
The world shall never share a part:
What a wonderful Savior!

Kỳ Diệu Thay, Christ Chuộc Tôi

1. Jê-sus chết chuộc tội ác tôi đây,
Thật diệu kỳ, thật diệu vinh thay!
Kìa giá cứu chuộc Ngài đã trả thay,
Thật diệu kỳ, đức ân cao dày!

Điệp Khúc:

Diệu vinh thay, Jê-sus tôi,
Jê-sus tôi diệu vinh vô đối;
Diệu kỳ bấy, Chúa Jê-sus,
Chúa độc nhất muôn muôn đời!

2. Nhờ Chúa cứu chuộc, lòng mãi hoan ca,
Thật diệu kỳ, thật diệu vinh thay!
Nhờ huyết báu được hòa với Chúa Cha,
Thật diệu kỳ, đức ân cao dày!

3. Ngài đã rửa lòng sạch hết ác căn,
Thật diệu kỳ, thật diệu vinh thay!
Lòng có Chúa ngự trị thắng Sa tan,
Thật diệu kỳ, đức ân cao dày!

4. Ngài vẫn dắt dìu trong mỗi bước đường,
Thật diệu kỳ, thật diệu vinh thay!
Ngài giúp đỡ tôi trung tín luôn luôn,
Thật diệu kỳ, đức ân cao dày!

5. Ngài giúp sức mình toàn thắng ác ma,
Thật diệu kỳ, thật diệu vinh thay!
Giờ thử thách lòng nhờ Chúa khải ca,
Thật diệu kỳ, đức ân cao dày!

6. Nguyền hiến cả đời thờ Chúa thánh minh,
Thật diệu kỳ, thật diệu vinh thay!
Trần thế chẳng hề tràn lấn tâm linh,
Thật diệu kỳ, đức ân cao dày!

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

216


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top