Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Cứu Chúa Siêu Việt

Thánh Ca: Cứu Chúa Siêu Việt

Tựa đề: Cứu Chúa Siêu Việt
Nguyên tác: Come Thou Long Expected Jesus
Lời: Charles Wesley
Nhạc: Rowland H. Prichard, 1830
Tài Liệu: Hymns of Christian Life (1936) #227
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 21
Trình bày: Celtic Worship

Come Thou Long Expected Jesus

1. Come, Thou long expected JesusBorn to set Thy people free;From our fears and sins release us,Let us find our rest in Thee.

Refrain:

Israel’s strength and consolation,Hope of all the earth Thou art;Dear desire of every nation,Joy of every longing heart.

2 Born Thy people to deliver,Born a child and yet a King,Born to reign in us forever,Now Thy gracious kingdom bring.

3 By Thine own eternal SpiritRule in all our hearts alone;
By Thine all sufficient merit,Raise us to Thy glorious throne.

Cứu Chúa Siêu Việt

1. Jêsus, bạn thiết của muôn tội nhân
Jêsus yêu tôi ngàn muôn phần
Bè bạn lừa tôi, ác nhân phục quanh
Chúa giữ tôi luôn được vẹn lành.

Điệp Khúc:

Ha-lê-lu-gia! Cứu Chúa siêu việt
Ha-lê-lu-gia! Chúa bạn hiền
Cứu rỗi giúp đỡ yêu thương chẳng rời
Jêsus ở bên tôi trọn đời.

2. Jê-sus, Thần năng kẻ suy nhược nay
Suốt nhất sinh tôi nguyện nương Ngài
Hồi rèn luyện cơn thử thách sầu cay
Chúa thắng ban linh lực dư đầy.

3. Jêsus, nguồn nâng đỡ bao sầu tâm
Giúp tôi khi ba đào vang ầm
Dầu khi lòng tan vỡ muôn sầu sanh
Cứu Chúa Jêsus Ngài rịt lành.

4. Jêsus, Thần nâng đỡ, đưa đường tôi
Ở giữa cơn ba đào dập dồi
Nhờ tay Jêsus lái con thuyền đây
Khỏi tố giông đêm mù mịt nầy.

5. Jêsus, giờ con tiếp nghinh Ngài đây
Chính Chúa nơi con nhận ơn đầy
Thật tôi con ơn Chúa tha tội nay
Chúa của con, con thuộc Chúa rày

Giai Điệu

Audio: Đèn Linh Ministry

Nhạc Đệm

Nhạc

21


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top