Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Tiếng Chuông Lòng

Thánh Ca: Tiếng Chuông Lòng


Tựa đề: Tiếng Chuông Lòng
Nguyên tác: You May Have the Joy-Bells
Lời: J. Edward Ruark (1899)
Nhạc: William J. Kirkpatrick
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 209

You May Have the Joy-Bells
1. You may have the joy-bells ringing in your heart,
And a peace that from you never will depart;
Walk the straight and narrow way,
Live for Jesus ev’ry day,
He will keep the joy-bells ringing in your heart.
Refrain
Joy-bells ringing in your heart,
Joy-bells ringing in your heart;
Take the Savior here below
With you ev’rywhere you go;
He will keep the joy-bells ringing in your heart.
2. Love of Jesus in its fullness you may know;
And this love to those around you sweetly show;
Words of kindness always say;
Deeds of mercy do each day,
Then He’ll keep the joy-bells ringing in your heart.
3. You will meet with trials as you journey home;
Grace sufficient He will give to overcome;
Though unseen by mortal eye,
He is with you ever nigh,
And He’ll keep the joy-bells ringing in your heart.
4. Let your life speak well of Jesus ev’ry day;
Own His right to ev’ry service you can pay;
Sinners you can help to win
If your life is pure and clean,
And you keep the joy-bells ringing in your heart.

Lời Việt: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950)

Lời Việt: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Hoa Kỳ (1998)

Tiếng Chuông Lòng
1. Tiếng chuông mừng vui nức lòng bạn hằng nghe reo vang,
Nguồn bình an không biến thay do Jesus vui ban;
Khi bước đi trên con đường hẹp,
Khi sống cho Jesus vui đẹp,
Thì lòng bạn luôn sung sướng nghe tiếng chuông vang lừng.
Điệp Khúc:
Tiếng chuông rền lòng bạn vui vẻ,
Hồi chuông rung tâm bạn vui vẻ,
Bất cứ nơi đâu đêm hay ngày,
Cứ vững tâm đi theo chân Ngài,
Thì lòng bạn luôn sung sướng nghe tiếng chuông vang lừng.
2. Ái tâm Ngài sung mãn mà bạn hằng nhận tin nay,
Thì bạn nên đem tỏ cho ai lân cận được hay;
Ăn nói khôn ngoan êm dịu hoài,
Cư xử trong yêu thương mọi ngày.
Thì lòng bạn luôn sung sướng nghe tiếng chuông vang lừng.
3. Hãy soi rạng danh Chúa trọn sinh hoạt bạn không thôi,
Làm được chi cho Chúa không nên quên phận làm tôi,
Như có lương tâm thanh sạch hoài,
Đem lắm sinh linh qui phục Ngài,
Thì lòng bạn luôn sung sướng nghe tiếng chuông vang lừng.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

209


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top