Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Gặp Được Thiết Hữu

Thánh Ca: Gặp Được Thiết Hữu

Tựa đề: Gặp Được Thiết Hữu
Nguyên tác: I’ve Found a Friend. Oh, Such a Friend
Lời: James G. Small (1817-1888)
Nhạc: George C. Steb­bins (1878)
Tài Liệu: The Re­viv­al Hymn Book, Se­cond ser­ies, 1863.
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 206

 

I’ve Found a Friend. Oh, Such a Friend

1. I’ve found a Friend, O such a friend!
He loved me ere I knew Him;
He drew me with the cords of love,
and thus He bound me to Him;
And round my heart still closely twine
those ties which naught can sever,
For I am His, and He is mine,
forever and forever.

2. I’ve found a Friend, O such a friend!
He bled, He died to save me;
And not alone the gift of life,
but His own Self He gave me!
Naught that I have mine own I call,
I’ll hold it for the Giver,
My heart, my strength, my life,
my all are His, and His forever.

3. I’ve found a Friend, O such a friend!
All pow’r to Him is given,
To guard me on my onward course,
and bring me safe to heaven.
The eternal glories gleam afar,
to nerve my faint endeavor;
So now to watch, to work, to war,
and then to rest forever.

4. I’ve found a Friend, O such a friend!
So kind and true and tender,
So wise a Counselor and Guide,
so mighty a Defender!
From Him who loves me now so well
what power my soul can sever?
Shall life or death, shall earth or hell?
No! I am His forever.

Gặp Được Thiết Hữu

1. Gặp được thiết hữu, thỏa thích tâm tôi!
Khi chưa nhận Ngài, Ngài đà thương;
Lòng lành hấp dẫn tôi đến gần Ngài,
Jesus buộc tôi vào Ngài luôn.
Lòng vẫn kết liên cùng Chúa tôi nay,
Dây buộc kia không dứt mối liên;
Lòng này của Chúa, Chúa của lòng này,
Muôn đời Jesus hằng còn nguyên.

2. Gặp được thiết hữu, thỏa thích tâm tôi!
Nhân tôi Ngài liều mình ngọc châu;
Kìa dòng huyết báu thay giá chuộc rồi,
Tâm hồn sạch trong, còn tội đâu.
Mọi sở hữu tôi nào dám giữ chi,
Xin hoàn lại cho Cứu Chúa tôi;
Nào lòng, trí, sức, của cải, thì giờ,
Tôi nguyện trọn dâng Jesus thôi.

3. Gặp được thiết hữu, thỏa thích tâm tôi!
Trong Jesus thuộc mọi quyền năng,
Hành trình tới chốn vinh hiển đời đời,
Do Ngài đưa tôi vào bình an.
Được mãi mãi vinh diệu ở thiên cung,
Hy vọng này giục giã bản tâm;
Từ rày tỉnh thức, chiến đấu bền lòng,
Sau được bình an ngàn ngàn năm.

4. Gặp được thiết hữu, thỏa thích tâm tôi!
Khoan nhân, thành thật và hiền nhu,
Là Vị Thống Soái, Mưu Sĩ trọn đời,
Binh vực tôi như một trạng sư.
Ngài tríu mến tôi nồng thắm không phai,
Không quyền nào chia rẽ Chúa, tôi:
Địa ngục, sống, chết, cả vũ trụ này,
Không hề! đời tôi thuộc Ngài thôi.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

206


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top