Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Tôi Vững Vàng

Thánh Ca: Tôi Vững Vàng

Tựa đề: Tôi Vững Vàng
Nguyên tác: Safe Am I
Nhạc và Lời : Mildred Leightner Dillon
Tài Liệu: The New Crusade Songs, 105
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 205

Safe Am I

Safe am I, Safe am I,
In the hollow of His hand;
Sheltered o’er, sheltered o’er
With His love forever more
No ill can harm me, No foe alarm me,
Fro He keeps both day and night,
Safe am I, Safe am I,
In the hollow of His hand.

Tôi Vững Vàng

Tôi vững vàng! Tôi vững vàng!
Trong cánh tay Chúa dường Thái san
Che kín rồi! Che kín rồi!
Do ái tâm Christ hằng giữ tôi
Không lo sợ điều ác
Không quân thù dọa nhát
Chúa giữ tôi ngày đêm bao quát
Tôi vững vàng! Tôi vững vàng!
Trong cánh tay Christ dường Thái san.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

205


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top