Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Khá Chăm Xem Jesus

Thánh Ca: Khá Chăm Xem Jesus

Tựa đề: Khá Chăm Xem Jesus
Nguyên tác: Fix Your Eyes Upon Jesus
Lời: Daniel W. Whittle, 1877 – But hiệu W. W. D.
Nhạc: James McGranahan, 1840-1907
Tài Liệu: Điệp Khúc Thánh Ca Fix Your Eyes Upon Jesus
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 197

Fix Your Eyes Upon Jesus

Jesus who on the cross did die,
Jesus who lives and reigns on high,
He alone can justify;
Fix your eyes upon Jesus.

Khá Chăm Xem Jêsus

Xưa Jêsus chết trên cây thập tự
Nay Ngài đang sống quản cai mọi sự
Đời đời duy Ngài xưng công nghĩa
Khá chăm xem Jêsus Christ kia.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

197


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top