Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Xem Ơn Vô Lượng

Thánh Ca: Xem Ơn Vô Lượng

Tựa đề: Xem Ơn Vô Lượng
Lời: Khuyết  danh
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 189

Xem Ơn Vô Lượng

Xem ơn vô lượng vô biên
Ơn từ Cứu Chúa phổ biến
Quyền phép huyết Chúa phiếu lòng sạch bấy
Hãy mau mau tin nhận ngay.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

189


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top