Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Ngợi Khen Dòng Huyết

Thánh Ca: Ngợi Khen Dòng Huyết

Tựa đề: Ngợi Khen Dòng Huyết
Nguyên tác: Blessed Be The Fountain
Lời: Eden R. Latta (1839)
Nhạc: Henry S. Perkins (1833-1914)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 188
Audio: Đèn Linh Ministry

Blessed Be The Fountain

1. Blessed be the fountain of blood
To a world of sinners revealed
Blessed be the dear Son of God
Only by His stripes we are healed
Tho’ I’ve wandered far from His fold
Bringing to my heart pain and woe
Wash me in the blood of the Lamb
And I shall be whiter than snow

Refrain:

Whiter than the snow
Whiter than the snow
Wash me in the blood of the Lamb
And I shall be whiter than snow

2. Thorny was the crown that He wore
And the cross His body overcame
Grievous were the sorrows He bore
But He suffered Thus not in vain
May I to that fountain be led
Made to cleanse my sins here below
Wash me in the blood that He shed
And I shall be whiter than snow

3. Father, I have wandered from Thee
Often has my heart gone astray
Crimson do my sins seem to me
Water cannot wash them away
Jesus, to the fountain of Thine
Leaning on Thy promise, I go
Cleanse me by Thy washing divine
And I shall be whiter than snow

Ngợi Khen Dòng Huyết

1. Tôi hân hoan ngợi khen dòng huyết báu,
Đã tuôn vì tội nhân khắp hoàn cầu;
Tôn vinh Con Độc Sanh từ Cha Thánh,
Đã mang lằn đòn đặng chữa tôi lành;
Tuy xưa tôi lang thang đi xa chuồng,
Tâm linh cưu mang khổ đau lo buồn;
Xin Chiên Con gội tôi bằng huyết quí,
Ắt tâm tôi tinh anh tuyết khôn bì.

Điệp Khúc:

Tinh bạch hơn tuyết nay!
Tinh bạch hơn tuyết nay!
Chúa lấy huyết báu phiếu trắng trong ngần,
Chắc tôi tinh bạch hơn tuyết muôn phần!

2. Jêsus treo mình trên thập tự xưa,
Đớn đau Ngài chịu sao nói cho vừa;
Tuy xưa Jêsus đau buồn phiền lao,
Há thập tự Ngài chịu luống công nào?
Ước Chúa dắt đến suối huyết tuôn đầy.
Cho tâm linh tôi rửa trắng trong đây;
Xin Chiên Con gội tôi bằng huyết quí,
Ắt tâm tôi tinh anh tuyết khôn bì.

3. Lâu nay tôi trụy lạc lìa nhà Cha,
Bước theo trần tục trên lối gian tà;
Tâm linh ô tội nầy đậm dường son,
Nước trong dương gian khôn rửa sạch hồn;
Quyết chí nắm chắc lấy hứa ngôn Ngài.
Tôi gieo thân trong suối huyết linh oai;
Xin Chiên Con gội tôi bằng huyết quí,
Ắt tâm tôi tinh anh tuyết khôn bì.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

188


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top