Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Huyết Jesus Thật Cao Quí

Thánh Ca: Huyết Jesus Thật Cao Quí


Tựa đề: Huyết Jesus Thật Cao Quí
Nguyên tác: The Precious Blood
Lời: William McDonald, 1820-1902
Nhạc: J. H. Stockton, 1813-1877
Tài Liệu: Điệp Khúc bài The Precious Blood
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 186

The Precious Blood

1. The cross! The cross! That blood stained cross!
The hallowed cross I see!
Reminding me of the precious blood
That once was shed for me.

Chorus

Oh, the blood, the precious blood!
That Jesus shed for me,
Upon the cross, in crimson flood,
Just now by faith I see.

2. A thousand, thousand fountains spring
Up from the throne of God;
But none to me such blessings bring,
As Jesus’ precious blood.

3. That priceless blood my ransom paid,
While I in bondage stood;
On Jesus all my sins were laid,
He saved me with His blood.

4. By faith that blood now sweeps away
My sins, as like a flood;
Nor lets one guilty blemish stay:
All praise to Jesus’ blood.

5. This wondrous theme will best employ
My harp before my God,
And make all heav’n resound with joy,
For Jesus’ cleansing blood.

Huyết Jêsus Thật Cao Quý

Huyết Jêsus thật cao quý kìa
Xưa thế tôi tuôn trào kia
Thập giá tuôn dòng huyết quyền năng thay
Bởi tin lòng tôi thấy rày.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

186


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top