Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Tâm Linh Ơi Vùng Lên Này

Thánh Ca: Tâm Linh Ơi Vùng Lên Này


Tựa đề: Tâm Linh Ơi Vùng Lên Này
Nguyên tác: Arise, My Soul, Arise
Tựa đề: Tâm Linh Ơi Vùng Lên Này!
Lời: Charles Wesley, 1742
Nhạc: Lewis Edson, 1782
Tài Liệu: Hymns and Sac­red Po­ems, London, 1742.
The Chor­ist­er’s Com­pan­ion, by Sim­e­on Jo­ce­lyn and Amos Doo­lit­tle (New Ha­ven, Con­nec­ti­cut: 1782)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 185

Arise, My Soul, Arise

1. Arise, my soul, arise;
shake off thy guilty fears;
The bleeding sacrifice
in my behalf appears:
Before the throne my surety stands,
Before the throne my surety stands,
My name is written on His hands.

2. He ever lives above,
for me to intercede;
His all redeeming love,
His precious blood, to plead:
His blood atoned for all our race,
His blood atoned for all our race,
And sprinkles now the throne of grace.

3. Five bleeding wounds He bears;
received on Calvary;
They pour effectual prayers;
They strongly plead for me:
“Forgive him, O forgive,” they cry,
“Forgive him, O forgive,” they cry,
“Nor let that ransomed sinner die!”

4. The Father hears Him pray,
His dear anointed One;
He cannot turn away,
the presence of His Son;
His Spirit answers to the blood,
His Spirit answers to the blood,
And tells me I am born of God.

5. My God is reconciled;
His pardoning voice I hear;
He owns me for His child;
I can no longer fear:
With confidence I now draw nigh,
With confidence I now draw nigh,
And “Father, Abba, Father,” cry.

Tâm Linh Ơi Vùng Lên Này!

1. Tâm linh ơi, vùng lên này
Sầu kinh bao mối trút ngày
Kìa, Sinh tế dâng vì ta
Xưa đã tuôn huyết hồng ra
Là Đấng bảo chứng tại nơi ngôi Cha
Tiện danh ta ghi ở tay Jêsus
Tiện danh ta ghi ở đó nghìn thu.

2. Đấng vĩnh hữu ngự thiên tòa
Vì ta khẩn đảo thiết tha
Tình yêu cứu mỗi người nay
Do huyết Ngài đem cầu thay
Dùng huyết cứu rỗi tội nhân quy lai
Toà thiên ân bôi huyết Con hy sinh
Tại ngôi thiên ân huyết vẫn nghiệm linh.

3. Trên Gô-gô-tha lạ dường
Ngài mang năm vết huyết thương
Lời năm vết ấy diệu thay
Đang thế tôi khẩn nguyện nay
“Tội lỗi của nó cầu Cha tha ngay
Người Cha mua, xin chớ nên buông xa
Người Cha mua đây, xin chớ lìa xa.”

4. Cha nghe Con Ngài nguyện cầu
Là Con Cha đã xức dầu
Thật Cha thánh chẳng hề quyên
Khi Chúa Con khẩn một bên
Hồi đáp huyết tích, Thần Linh kêu lên
Rằng, ngươi nay sinh bởi Cha thiêng liêng
Rằng, ngươi nay sinh do Chúa thượng thiên.

5. Tâm tôi nay tội sạch ngần
Hòa thân với Đấng Chân Thần
Làm con của Cha thượng thiên
Tâm trí từ nay bình yên
Lại ngôi thiên ân lòng tin trung kiên
Mừng vui tôi kêu Chúa, A-ba, Cha
Mừng thay tôi xưng Chân Chúa là Cha.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

185


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top