Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Tiện Danh Đã Chép Chưa Ngài

Thánh Ca: Tiện Danh Đã Chép Chưa Ngài

Tựa đề: Tiện Danh Đã Chép Chưa Ngài
Nguyên tác: Is My Name Written There?
Tựa đề: Tiện Danh Đã Chép Chưa Ngài?
Lời: Mary A. Kidder, 1820-1905
Nhạc: Frank M. Davis, 1839-1896
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 175

Is My Name Written There?

1. Lord, I care not for riches,
neither silver nor gold;
I would make sure of Heaven,
I would enter the fold.
In the book of Thy kingdom,
with its pages so fair,
Tell me, Jesus, my Savior,
is my name written there?

Refrain

Is my name written there,
On the page white and fair?
In the book of Thy kingdom,
Is my name written there?

2. Lord, my sins they are many,
like the sands of the sea,
But Thy blood, O my Savior,
is sufficient for me;
For Thy promise is written,
in bright letters that glow,
“Though your sins be as scarlet,
I will make them like snow.”

3. Oh! that beautiful city,
with its mansions of light,
With its glorified beings,
in pure garments of white;
Where no evil thing cometh
to despoil what is fair;
Where the angels are watching,
Yes, my name’s written there.

Tiện Danh Đã Chép Chưa Ngài?

1. Làm giàu tôi không ham, Chúa ôi
Bạc vàng phù vân đấy thôi
Lòng nay mong sao cho biết thấu
Sẽ đến thiên đàng lúc sau
Được điền danh trong sách vĩnh sinh
Tờ tờ thật trông trắng tinh
Jêsus hỡi Chúa, Vua thiên đài
Tiện danh đã chép chưa Ngài?
Tiện danh đã chép chưa Ngài
Vào trang thiên thơ quý thay?
Trong thiên quốc hiển vinh chi tày
Tiện danh đã chép chưa Ngài?

2. Tội tình tôi đây như hải sa
Thật nặng nề thay, hỡi Cha!
Nhờ Jêsus tuôn huyết quí báu
Đã tẩy tâm hồn trắng phau
Vì lời Chân Kinh chép chẳng ngoa
Từ miệng Ngài ban hứa ra
“Dầu ngươi ác uế như son rày
Này ta phiếu tuyết khôn tày.”
Tiện danh đã chép chưa Ngài?
Vào trang thiên thơ quý thay?
Trong thiên quốc hiển vinh chi tày
Tiện danh đã chép chưa Ngài.

3. Kìa, thành nguy nga xinh quá xinh
Đền ngọc lầu son quí vinh
Nhiều thiên binh, thiên sứ chói ánh
Áo xống phô màu trắng tinh
Thành tuyệt không gian ác, đớn đau
Làm mờ màu xinh tốt đâu
Muôn thiên sứ ngóng trông đêm ngày
Tiện danh quả đã chép rày.
Tiện danh quả đã chép rày
Vào trang thiên thơ quý thay
Trong thiên quốc hiển vinh chi tày
Tiện danh quả đã chép rày.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

175


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top