Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Christ Trả Xong Tội Trái

Thánh Ca: Christ Trả Xong Tội Trái

Tựa đề: Christ Trả Xong Tội Trái
Nguyên tác: Jesus Paid It All
Lời: Elvina M. Hall
Nhạc: John T. Grape
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 174

Jesus Paid It All

1. I hear the Savior say,
“Thy strength indeed is small;
Child of weakness, watch and pray,
Find in Me thine all in all.”

Refrain

Jesus paid it all,
All to Him I owe;
Sin had left a crimson stain,
He washed it white as snow.

2. For nothing good have I
Whereby Thy grace to claim,
I’ll wash my garments white
In the blood of Calv’ry’s Lamb.

3. And now complete in Him
My robe His righteousness,
Close sheltered ’neath His side,
I am divinely blest.

4. Lord, now indeed I find
Thy power and Thine alone,
Can change the leper’s spots
And melt the heart of stone.

5. When from my dying bed
My ransomed soul shall rise,
“Jesus died my soul to save,”
Shall rend the vaulted skies.

6. And when before the throne
I stand in Him complete,
I’ll lay my trophies down
All down at Jesus’ feet.

Christ Trả Xong Tội Trái

1. Tôi nghe Đấng Christ đang truyền:
“Lực con trăm phần ương yếu
Thì nên thức canh, tâm nguyền
Tìm trong chính ta mọi điều.”

Điệp Khúc:

Christ trả xong tội trái
Nay chính tôi nợ Ngài
Christ tẩy tâm dường tuyết chẳng sai
Dẫu tội đỏ như son mài.

2. Lòng tôi chứa bao tội trần
Nhận ơn trên trời vô giá
Dầm huyết, áo tôi tinh ngần
Nhờ Chiên ở Gô-gô-tha.

3. Rồi đây ở trước ngai trời
Hồn, thân trong Christ tươi mới
Miệng tôi nhắc luôn luôn lời:
“Thập giá cứu phương muôn đời!”

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

174


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top