Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Nay Qui Hướng Cố Gia

Thánh Ca: Nay Qui Hướng Cố Gia

Tựa đề: Nay Qui Hướng Cố Gia
Nguyên tác: Lord! I Am Coming Home
Nhạc và Lời: William J. Kirkpatrick, 1892
Tài Liệu: Win­ning Songs (Phil­a­del­phia, Penn­syl­van­ia: John J. Hood, 1892)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 168

Lord! I Am Coming Home

1. I’ve wandered far away from God,
Now I’m coming home;
The paths of sin too long I’ve trod,
Lord, I’m coming home.

Refrain

Coming home, coming home,
Nevermore to roam,
Open wide Thine arms of love,
Lord, I’m coming home.

2. I’ve wasted many precious years,
Now I’m coming home;
I now repent with bitter tears,
Lord, I’m coming home.

3. I’m tired of sin and straying, Lord,
Now I’m coming home;
I’ll trust Thy love, believe Thy Word,
Lord, I’m coming home.

4. My soul is sick, my heart is sore,
Now I’m coming home;
My strength renew, my hope restore,
Lord, I’m coming home.

5. My only hope, my only plea,
Now I’m coming home;
That Jesus died, and died for me.
Lord, I’m coming home.

6. I need His cleansing blood, I know,
Now I’m coming home;
O wash me whiter than the snow,
Lord, I’m coming home.

Nay Quy Hướng Cố Gia

1. Ngày trước cách Cha tôi đã lạc đường
Nay quy hướng cố gia
Tội lỗi bước xưa tôi trải dặm trường
Nay quy hướng cố gia.

Điệp Khúc:

Hướng cố gia, tôi quay về
Lòng quyết tách đường mê
Lạy Chúa hãy giang tay mẫn từ Ngài
Tôi nay quyết đáo lai.

2. Từng phí biết bao năm, tháng, ngày, giờ
Nay quy hướng cố gia
Tự hối khóc than, đôi mắt mịt mờ
Nay quy hướng cố gia.

3. Mệt ngất bởi tôi đeo đuổi tội hoài
Nay quy hướng cố gia
Cậy ở ái tâm, tin ở lời Ngài
Nay quy hướng cố gia.

4. Hồn rất đắng cay, đau khổ tận lòng
Nay quy hướng cố gia
Nguyện bổ sức thêm, hưng khởi nguyện vọng
Nay quy hướng cố gia.

5. Nguyện khẩn, ước mong luôn của lòng này
Nay quy hướng cố gia
Là Chúa chết thay tôi, kẻ tội đầy
Nay quy hướng cố gia.

6. Cần huyết Jêsus thanh tẩy tội trần
Nay quy hướng cố gia
Nguyền phiếu trắng tôi hơn tuyết bội phần
Nay quy hướng cố gia.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

168


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top