Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Về Gấp Lên

Thánh Ca: Về Gấp Lên


Tựa đề: Về Gấp Lên
Nguyên tác: Come! Sinner! Come!
Lời: William E. Witter, (1877)
Nhạc: Horatio R. Palmer, (1879)
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 166

Come! Sinner! Come!
1. While Jesus whispers to you,
Come, sinner, come!
While we are praying for you,
Come, sinner, come!
Now is the time to own Him:
Come, sinner, come!
Now is the time to know Him:
Come, sinner, come!
2. Are you too heavy laden?
Come, sinner, come!
Jesus will bear your burden:
Come, sinner, come!
Jesus will not deceive you:
Come, sinner, come!
Jesus can now redeem you:
Come, sinner, come!
3. O hear His tender pleading:
Come, sinner, come!
Come and receive the blessing:
Come, sinner, come!
While Jesus whispers to you,
Come, sinner, come!
While we are praying for you,
Come, sinner, come!

Về Gấp Lên
1. Lúc anh nghe Chúa gọi cách chân thành, Chạy mau đến!
Tôi ngày đêm khấn nguyện thế cho anh, Về gấp lên!
Chính anh nên nhận Chúa ngay hôm nay, Chạy mau đến!
Chính nay cơ hội biết Jêsus đây, Về gấp lên!
2. Kiếp trần anh gánh nặng phải không nào, Chạy mau đến!
Trao trọn cho Chúa mọi nỗi gian lao, Về gấp lên!
Jêsus không lừa dối anh bao giờ, Chạy mau đến!
Chúa cứu anh ngay, chớ nên bơ thờ, Về gấp lên!
3. Khi anh nghe Đấng từ ái khuyên nài, Chạy mau đến!
Mau cùng tôi đến nhận phước nơi Ngài, Về gấp lên!
Lúc anh nghe Ngài nhủ khuyên êm đềm, Chạy mau đến!
Lúc chúng tôi cầu thế anh trọn niềm, Về gấp lên!

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

166


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top