Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Mau Đến Theo Giê-xu

Thánh Ca: Mau Đến Theo Giê-xu

Tựa đề: Mau Đến Theo Giê-xu
Nguyên tác: Come to the Savior
Nhạc và Lời: George F. Root
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 165
Audio: Đèn Linh Ministry

Come to the Savior

1. Come to the Savior, make no delay;
Here in His Word He has shown us the way;
Here in our midst He’s standing today,
Tenderly saying, “Come!”

Refrain:

Joyful, joyful will the meeting be,
When from sin our hearts are pure and free;
And we shall gather, Savior, with Thee,
In our eternal home.

2. “Suffer the children!” oh, hear His voice!
Let ev’ry heart leap forth and rejoice;
And let us freely make Him our choice;
Do not delay, but come.

3. Think once again, He’s with us today;
Heed now His blest command, and obey;
Hear now His accents tenderly say,
“Will you, My children, come?”

Mau Đến Theo Giê-xu

1. Mau đến theo Giê-xu sao trễ nải hoài
Kìa lời Kinh Thánh Chúa luôn luôn khuyên nài
Giê-xu đương diện cùng ta chính hôm nay
Dịu dàng gọi, “Con đến đây!”

Điệp Khúc:

Giê-xu đã cứu chúng ta vui mừng thay!
Nay ta nhóm hớn hở âu ca một bài
Khi Chúa trở lại bọn ta nhóm quanh Ngài
Cùng Giê-xu sung sướng hoài.

2. Xưa Chúa ta truyền “Đừng ngăn trở nhi đồng.”
Vậy mọi người nên khá reo vui một lòng
Tin Chúa nay là phần tinh tuyển lâu dài
Đừng còn hẹn nay hứa mai.

3. Nên nhớ luôn rằng Ngài đang ở với mình
Mạng lịnh Chân Chúa chúng ta vui tuân hành
Ta khá nghe lời Ngài văng vẳng đang còn
“Này, lại đây mau, các con!”

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

165


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top