Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Đời Người Ngắn Ngủi

Thánh Ca: Đời Người Ngắn Ngủi

Tựa đề: Đời Người Ngắn Ngủi
Lời: Mục sư Lê Đình Tươi (1942)
Nhạc: George C. Stebbins (1846-1946)
Lời Việt: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950)

Đời Người Ngắn Ngủi

1. Đời người ngắn ngủi ví thể hoa rơi,
Ham chi lợi quyền như bèo trôi,
Chừng giờ nhắm mắt, tay phủi sạch rồi,
Thân, hồn trầm luân địa ngục thôi.

Điệp Khúc:

Lòng Chúa chí nhân Ngài đã phó thân
Nơi thập tự kia cứu chúng dân;
Nầy giờ cứu rỗi xin chớ ngại ngần,
Khuyên bạn giờ đây nhận hồng ân.

2. Mạng vàng chính Chúa đã phó thay anh,
Sao anh còn miệt mài lợi danh?
Đời nầy sắp hết, Chúa đến thình lình,
Mong rằng anh, tôi được phùng nghinh.

3. Thì giờ thấm thoát chẳng khác thoi đưa,
Sao anh còn hẹn mai, hẹn trưa?
Kìa lời Chúa phán anh chớ tự lừa,
Quay đầu ăn năn giờ nầy chưa?

Đời Người Ngắn Ngủi

1. Đời người thoáng chốc ví cánh hoa rơi,
Ham chi lợi quyền như bèo trôi,
Chừng giờ nhắm mắt, tay phủi sạch rồi,
Thân, hồn trầm luân địa ngục thôi.

Điệp Khúc:

Lòng Chúa chí nhân Ngài đã phó thân
Nơi thập tự kia cứu chúng dân;
Nầy giờ cứu rỗi xin chớ ngại ngần,
Khuyên bạn giờ đây nhận hồng ân.

2. Mạng vàng chính Chúa đã phó thay anh,
Sao anh còn miệt mài lợi danh?
Đời nầy sắp hết, Chúa đến thình lình,
Mong rằng anh, tôi được phùng nghinh.

3. Thì giờ thấm thoát chẳng khác thoi đưa,
Sao anh còn hẹn mai, hẹn trưa?
Kìa lời Chúa phán anh chớ tự lừa,
Quay đầu ăn năn giờ nầy chưa?

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

164


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top