Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Christ Gọi Bạn Mệt Nhọc

Thánh Ca: Christ Gọi Bạn Mệt Nhọc

Tựa đề: Christ Gọi Bạn Mệt Nhọc
Nguyên tác: Come, Thou Weary
Lời: S. C. Morgan
Nhạc: Ira D. Sankey, 1840-1908
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 158

Come, Thou Weary
1. Come, thou weary, Jesus calls thee
To His wounded side;
“Come to me,” saith He, “and ever
Safe abide.”

2. Seeking Jesus? Jesus seeks thee—
Wants thee as thou art;
He is knocking, ever knocking
At thy heart.

3. If thou let Him, He will save thee—
Make thee all His own;
Guide thee, keep thee, take thee, dying,
To His throne.

4. Wilt thou still refuse His offer?
Wilt thou say Him nay?
Wilt thou let Him, grieved, rejected,
Go away?

5. Dost thou feel thy life is weary?
Is thy soul distressed?
Take His offer, wait no longer;
Be at rest!

Christ Gọi Bạn Mệt Nhọc

1. Này bạn mệt mỏi lắng nghe Christ khuyên
Lại chỗ hông thương đau
Chúa phán, “Muốn tâm linh an ninh liền,
lại đây mau.”

2. Này bạn tìm Chúa, Chúa đương tìm kia
Bạn đến đem nguyên tâm
Chúa đứng gõ tâm môn luôn luôn kìa,
chờ ngự lâm.

3. Bạn thừa nhận Chúa, Chúa cho trùng sanh
Toàn cứu thân, tâm, linh
Chúa bảo dưỡng đến khi tên thiên thành,
thật hạnh vinh.

4. Bạn còn từ chối cứu ân Ngài sao
Mà nói “Không, không” a?
Nỡ thoái thác để Christ đau thương nào,
Ngài đành qua.

5. Cuộc đời bạn cảm thấy lao phiền ư?
Lòng thống bi than van?
Khá tiếp cứu ân nay không nên từ,
được nghỉ an.

Nhạc Đệm

Nhạc

158


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top