Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Một Jesus

Thánh Ca: Một Jesus

Tựa đề: Một Jesus
Nguyên tác: Jesus Only
Lời: Al­bert B. Simp­son, (1890)
Nhạc: James H. Burke
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 156

Jesus Only

1. Jesus only is our message,
Jesus all our theme shall be;
We will lift up Jesus ever,
Jesus only will we see.

Refrain

Jesus only, Jesus ever,
Jesus all in all we sing,
Savior, Sanctifier, and Healer,
Glorious Lord and coming King.

2. Jesus only is our Savior,
All our guilt He bore away,
All our righteousness He gives us,
All our strength from day to day.

3. Jesus is our Sanctifier,
Cleansing us from self and sin,
And with all His Spirit’s fullness,
Filling all our hearts within.

4. Jesus only is our Healer,
All our sicknesses He bare,
And His risen life and fullness,
All His members still may share.

5. Jesus only is our Power,
He the Gift of Pentecost,
Jesus, breathe Thy pow’r upon us,
Fill us with the Holy Ghost.

6. And for Jesus we are waiting,
List’ning for the advent call;
But ’twill still be Jesus only,
Jesus ever, all in all.

Một Jesus

1. Một Jê-sus xưa là chân sứ mạng,
Jê-sus, Đạo ta hằng rao giảng;
Lòng nguyện tôn cao Jê-sus mỗi đàng,
Duy mong một Jê-sus vinh quang.

Điệp Khúc:

Jê-sus: Cứu Chúa, Thánh toàn, Danh y,
Vua vị lai, Chân Chúa vinh quí,
Ngài hàm bao mọi sự cai quản các thì,
Ca ngợi Vị Độc tôn cõi trường hi.

2. Một Jê-sus xưa là Chân Chúa mình,
Mang tội tình ta trên thân thánh;
Lại còn xưng ta công nghĩa tốt lành,
Thêm năng lực cho thân, hồn, linh.

3. Một Jê-sus cho ta nên thánh rày,
Rửa tội tình tư dục thay thảy,
Dùng Thần Linh ban cho như suối đầy,
Tâm vui ngợi ca đầy hăng say.

4. Một Jê-sus xưa, Danh y lẫy lừng,
Mang tật bệnh ta thật linh ứng,
Nguồn phục sinh kia tuôn chảy chẳng ngừng,
Tâm linh, hồn thân luôn phục hưng.

5. Một Jê-sus, ta chờ trông suốt đời,
Nghe kèn truyền vang: “Jê-sus tới,”
Thì một Jê-sus xưa vẫn chẳng dời,
Đấng muôn sự, muôn đời không thôi.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

156


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top