Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Lời Chúa Vững Lập

Thánh Ca: Lời Chúa Vững Lập


Tựa đề: Lời Chúa Vững Lập
Lời: Thánh Thơ Công Hội (B.F.B.S)

Lời Chúa Vững Lập

1. Dầu thù nghịch tập trung sức tấn công,
Lời Kinh Thánh chẳng giao động,
Vì nhờ đại quyền tay Chúa phủ bao,
Nên không thể chi mòn hao.
Tuy hết cả oai quyền của ác ma,
Cùng đạo binh hung hủy phá,
Nhưng chẳng có thế lung lay được nào,
Kinh Thánh vững nguyên dài lâu.

Điệp Khúc:

Lời Chúa cứ đứng vững mãi,
Cứ kiên lập ngàn năm không dời,
Tràn khắp chốn chốn thế giới,
Linh năng thực hữu mỗi nơi;
Lời Chúa quyết cứ đứng vững,
Dẫu quân nghịch tràn vây như rừng,
Trời qua, nhân gian tan như mây khói,
Lời Kinh Thánh đứng y nguyên hoài.

2. Dầu cừu địch dùng tên lửa tấn công,
Lời Kinh Thánh vững như đồng;
Người đời hằng hoài nghi Sách thánh kia,
Như tên bắn ngay tròng bia;
Kinh Thánh giống thạch bàn vững biết bao,
Mặc đời khinh chê, vu cáo;
Con cái Chúa luôn hưởng bao ơn lành,
Duy Thánh Kinh ban trường sinh.

3. Đồng lòng nguyện truyền Kinh Thánh khắp nơi,
Tường tận cho mỗi người đời,
Về lòng đại từ thương xót Chúa Cha,
Công lao Chúa Con chuộc ta;
Gươm báu Thánh Linh lòa ánh vinh quang,
Quyền lực Sa-tan tiêu tán;
Tuy cả trái đất qua đi mặc dầu,
Kinh Thánh chẳng di dịch đâu.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

151


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top