Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Nầy Si-ôn

Thánh Ca: Nầy Si-ôn


Tựa đề: Nầy Si-ôn
Nguyên tác: Glorious Things of Thee Are Spoken
Tựa đề: Này Si-ôn
Lời: John Newton, 1779
Nhạc: Franz Joseph Haylen, 1797
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 149

Glorious Things of Thee Are Spoken
1. Glorious things of thee are spoken,
Zion, city of our God!
He, whose Word cannot be broken,
Formed thee for His own abode;
On the Rock of Ages founded,
What can shake thy sure repose?
With salvation’s walls surrounded,
Thou mayst smile at all thy foes.
2. See, the streams of living waters,
Springing from eternal love,
Well supply thy sons and daughters,
And all fear of want remove:
Who can faint while such a river
Ever flows their thirst t’ assuage?
Grace which, like the Lord, the giver,
Never fails from age to age.
3. Round each habitation hov’ring,
See the cloud and fire appear,
For a glory and a cov’ring,
Showing that the Lord is near;
Thus deriving from our banner
Light by night and shade by day,
Safe they feed upon the manna
Which He gives them when they pray.
4. Blest inhabitants of Zion,
Washed in the Redeemer’s blood!
Jesus, whom their souls rely on,
Makes them kings and priests to God;
’Tis His love His people raises
Over self to reign as kings,
And as priests, His solemn praises
Each for a thank off’ring brings.
5. Savior, if of Zion’s city,
I through grace a member am,
Let the world deride or pity,
I will glory in Thy name;
Fading is the worldling’s pleasure,
All his boasted pomp and show;
Solid joys and lasting treasure
None but Zion’s children know.

Này Si-ôn
1. Này Si-ôn, thành Chúa muôn đời ơi!
Biết bao giai thoại về ngươi
Thật do Chúa thành tín đã dựng xây
Chốn ngươi nên nhà Ngài ngự đây
Ngươi đứng trên nền Đá sống vô hình
Quyết không gì làm cho rung rinh
Vách cứu rỗi bao phủ ngươi muôn thu
Nhà ngươi mỉm môi cười kẻ thù.
2. Kìa, vô số sông sống luôn từ nơi
Suối yêu thương đêm ngày trào sôi
Làm cho mỗi con cái ngươi bình an
Hết khát khao, không còn thở than
Khi đứng bên dòng nước sống tuôn tràn
Có ai còn buồn lo than van?
Chúa Đấng ban ân điển không thay dời
Ngài muôn thuở, ơn còn muôn đời.
3. Kìa, trên mỗi nhà ở trong thành đây
Có lửa mây bao bọc lạ thay
Lòa vinh hiển và chở che bầy con
Chứng tỏ Giê-hô-va gần luôn
Giê-hô-va là ánh lửa đêm trường
Bóng bao trùm ngày ngươi an khương
Bánh ma-na ban xuống nuôi ngươi hoài
Hồi ngươi vững tin cầu khẩn Ngài.
4. Lạy Giê-hô-va nếu tôi được ơn
Chép tên tôi dân thành Si-ôn
Dầu nhân thế nhạo báng, chê cười tôi
Quyết khoe khoang trong Jêsus thôi
Vui thú trên đời chóng phai mau tàn
Phú vinh dường bèo dạt mây tan
Các thú vui châu báu muôn năm còn
Được hưởng chỉ dân thành Si-ôn.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

149


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top