Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Bao Cường Quốc Còn Đâu?

Thánh Ca: Bao Cường Quốc Còn Đâu?


Tựa đề: Bao Cường Quốc Còn Đâu?
Nguyên tác: O Where Are Kings and Empires Now?
Tựa đề: Bao Cường Quốc Còn Đâu?
Lời: A. C. Coxe
Nhạc: William Croft, 1708
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 147

O Where Are Kings and Empires Now?
1. O where are kings and empires now
Of old, that went and came?
But Lord, Thy Church is praying yet,
A thousand years the same.
2. We mark her goodly battlements
And her foundations strong;
We hear, within, the solemn voice
Of her unending song.
3. For not like kingdoms of the world
Thy holy Church, O God,
Though earthquake shocks are threat’ning her,
And tempests are abroad.
4. Unshaken as eternal hills,
Immovable she stands,
A mountain that shall fill the earth,
A house not made by hands.

Bao Cường Quốc Còn Đâu?
1. Bao cường quốc, vương bá ngũ đại châu
Xưa lẫy lừng nay còn đâu?
Ôi Christ, Hội Thánh nghìn thu còn nguyên
Cầu nguyện rao giảng thường xuyên.
2. Xem nền tảng Hội Thánh vững lập thay
Muôn thuở đồn thiêng còn đây
Từ trong Hội Thánh linh khúc trường ca
Trầm thăng thánh thót gần xa.
3. Ôi, lạy Chúa, Hội Thánh vững bền thay
Không giống cường quốc đời nay
Dầu cho động đất giống tố ngược nghiêng
Nền Hội Thánh vẫn còn nguyên.
4. Ôi, Hội Thánh muôn thuở vững bền thay
Như Thái sơn chẳng hề lay
Tràn lan hùng cứ trên ngũ đại châu
Nhà xây không bởi người đâu.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

147


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top