Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Căn Cơ Duy Nhất

Thánh Ca: Căn Cơ Duy Nhất

Tựa đề: Căn Cơ Duy Nhất
Nguyên tác: The Church’s One Foundation
Lời: Samuel J. Stone, 1866
Nhạc: Samuel S. Wesley, 1864
Tài Liệu: Lutheran Worship #289
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 146

The Church’s One Foundation

1. The Church’s one foundation
Is Jesus Christ, her Lord;
She is his new creation
By water and the Word.
From heaven he came and sought her
To be his holy bride;
With his own blood he bought her,
And for her life he died.

2. Elect from every nation,
Yet one over all the earth;
Her charter of salvation:
One Lord, one faith, one birth.
One holy name she blesses,
Partakes one holy food,
And to one hope she presses
With every grace endued.

3. Through toil and tribulation
And tumult of her war
Se waits the consummation
Of peace forevermore
Till with the vision glorious
Her longing eyes are blest,
And the great Church victorious
Shall be the Church at rest.

4. Yet she on earth has union
With God, the Three in One,
And mystic sweet communion
With those whose rest is won.
O blessed heavenly chorus!
Lord, save us by your grace
That we, like saints before us,
May see you face to face.

Căn Cơ Duy Nhất

1. Căn cơ duy nhất Jêsus thôi
Nàng Hội Thánh nương trên Ngài
Lời thiêng, nước thánh rửa lỗi xưa
Tân tạo nên trang hiền giai
Ngài từ thượng thiên xuống kiếm nàng
Hứa khiến nên tân phụ Ngài
Hy sinh đem huyết cao mua nàng
Vì nàng Chúa lâm hình đây.

2. Tuy dung thân khắp trong nhân gian
Hiệp một thánh dân thiên thành
Này quy tắc cứu rỗi quý nương
Một Cha, đức tin, trùng sinh
Nàng ngợi một danh Chúa hiển vinh
Bánh thánh hưởng chung tiệc linh
Ngày đêm nôn nả trông mong luôn
Nguyền đạt mỗi ơn Thần minh.

3. Tuy nhân gian chán chê ghen tuông
Họ làm khổ cho thân nàng
Vì phe đảng lắm lúc xé tan
Thêm họa bởi men dị đoan
Dầu vậy, ngày đêm các thánh luôn
Tỉnh thức khẩn ơn Ngài ban
Đêm kêu than sắp như sương tan
Vừng hồng ló, ca ngợi vang.

4. Tuy đương cơn đấu tranh hoang mang
Đường đời khổ lao thân nàng
Nàng mong lúc kết liễu chiến đoan
Qua ngày thiên niên bình an
Nàng mường tượng đôi mắt sáng choang
Nóng nảy ngắm trông Hiền Lang
Rồi khi đắc thắng, trong vinh quang
Nàng được nghỉ ngơi bình an.

5. Tuy thân trên đất đương chơi vơi
Hội hiệp với Ba Ngôi Trời
Cùng thông cảm các thánh nghỉ ngơi
Sớm hôm chén vui đầy vơi
Ồ, nhìn lên chư thánh thảnh thơi
Khẩn Chúa xuống ơn nhuần tươi
Hầu ta như chúng khiêm nhu kia
Cùng Ngài ở trên trời vui.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

146


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top