Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Xin Linh Giê-hô-va

Thánh Ca: Xin Linh Giê-hô-va

 

Tựa đề: Xin Linh Giê-hô-va
Nguyên tác: Spirit of the Living God
Nhạc và lời: Daniel Iverson, 1926
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 144

Spirit of the Living God

1. Spirit of the living God, fall afresh on me;
Spirit of the living God, fall afresh on me.
Melt me, mold me, fill me, use me.
Spirit of the living God, fall afresh on me.

2. Spirit of the living God, move among us all;
make us one in heart and mind, make us one in love:
humble, caring, selfless, sharing.
Spirit of the living God, fill our lives with love.

Xin Linh Giê-hô-va

Xin Linh Giê-hô-va muôn thuở đến ngự tâm đây
Xin Linh Giê-hô-va hằng sống, mau đến tâm này
Tan tôi! Xoay tôi! Nung tôi! Trau tôi!
Xin Linh Giê-hô-va mau đến, dẫy đầy tâm này.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

144


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top