Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Gió Thánh Linh

Thánh Ca: Gió Thánh Linh

Tựa đề: Gió Thánh Linh
Nguyên tác: Gió Thánh Linh
Lời: Tống Thượng Tiết
Nhạc: Tống Thượng Tiết

Gió Thánh Linh

1. Tôi xin gió Thánh Linh,
Gió Thánh Linh vô lòng;
Jesus ôi! Xin Ngài đoái ban hơi sống;
Tôi xin gió Thánh Linh,
Gió Thánh Linh vô lòng;
Jesus ôi! Xin hà Thánh Linh vô lòng.

2. Con xin gió Thánh Thần,
Gió Thánh Linh vô lòng;
Jesus ôi! Xin Ngài đoái ban hơi sống;
Con xin gió Thánh Thần,
Gió Thánh Linh vô lòng;
Jesus ôi! Xin hà Thánh Linh vô lòng.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

143


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top