Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Jesus Từng Hà Hơi Các Thánh Xưa

Thánh Ca: Jesus Từng Hà Hơi Các Thánh Xưa

Tựa đề: Jesus Từng Hà Hơi Các Thánh Xưa
Nguyên tác: Our Blest Redeemer
Lời: Harriet Auber, 1773-1862
Nhạc: John B. Dykes, 1823-1876
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 140

Our Blest Redeemer

1. Our blest Redeemer, ere He breathed
His tender last farewell,
A Guide, a Comforter, bequeathed
With us to dwell.

2. He came in semblance of a dove,
With sheltering wings outspread,
The holy balm of peace and love
On earth to shed.

3. He came in tongues of living flame
To teach, convince, subdue,
All powerful as the wind He came
As viewless too.

4. He came sweet influence to impart,
A gracious, willing Guest,
While He can find one humble heart
Wherein to rest.

5. And His that gentle voice we hear,
Soft as the breath of even,
That checks each fault, that calms each fear,
And speaks of Heav’n.

6. And every virtue we possess,
And every conquest won,
And every thought of holiness,
Are His alone.

7. Spirit of purity and grace,
Our weakness, pitying, see:
O make our hearts Thy dwelling place
And worthier Thee.

Jêsus Từng Hà Hơi Các Thánh Xưa

1. Jêsus từng hà hơi các thánh xưa
Vui hứa, về trời bèn sai
Thần Ngài hạ lâm an ủi, dắt đưa
Ngự giữa ta hoài.

2. Ngài từng hiện như lưỡi lửa sáng choang
Dạy dỗ, ngự trị tâm linh
Từ trời ngự hạ như gió chuyển vang
Mà vẫn vô hình.

3. Từ trời Ngài đem thanh phong cao thượng
Thiên khách dịu dàng, hiền lương
Ngài tìm lòng nào khiêm tốn đáng thương
Ngự suốt miên trường.

4. Này nguồn đạo tâm ta vốn có nay
Đắc thắng mọi trận hùng oai
Mỗi ngày lòng hằng tư tưởng thẳng ngay
Đều bởi công Ngài.

5. Nguyền Thần đầy ân điển với khiết tình
Thương kẻ bạc nhược hiện nay
Nguyện lòng này nên nơi ở Thánh Linh
Thành tâm mời Ngài.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

140


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top