Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Thánh Linh Ngự Vào Lòng

Thánh Ca: Thánh Linh Ngự Vào Lòng

Tựa đề: Thánh Linh Ngự Vào Lòng
Nguyên tác: Holy Spirit, While We Bend
Lời: G. W. Craffs
Nhạc: John P. Hillis (1904)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 139

Holy Spirit, While We Bend

1. Holy Spirit, while we bend,
Graciously on us descend;
Like a gentle dove appear
To each waiting spirit here.

2. Holy Spirit, come within,
Crucify this heart of sin,
Let it die upon the cross
With its soul defiling dross.

Thánh Linh Ngự Vào Lòng

1. Chúa Thánh Linh, con cúi xin Ngài,
Ngự vào lòng này cách hiển oai;
Đáp xuống như chim bồ câu hiện,
Ở mỗi tâm chờ đợi khẩn nguyện.

2. Chúa Thánh Linh, xin đến lòng này,
Đặt tội vào thập giá đóng ngay,
Quyết đóng đinh luôn tội tâm này,
Để tâm linh được sạch sẽ hoài.

3. Chúa Thánh Linh, con đóng đinh rồi,
Nguyện lòng được sự sống Chúa thôi;
Chúa lấy hơi linh đầy năng lực,
Bứt đứt dây muôn tội trói buộc.

4. Chúa Thánh Linh ban xuống từ trời,
Nguyện hằng ngày Ngài ấn chứng con;
Cánh ái nhân nâng hồn thân này;
Đến hưởng ơn thiên đàng vui vầy.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

139


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top