Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Nguyền Thánh Linh Chiếu Ánh Chân Quang

Thánh Ca: Nguyền Thánh Linh Chiếu Ánh Chân Quang

Tựa đề: Nguyền Thánh Linh Chiếu Ánh Chân Quang
Nguyên tác: Holy Ghost, With Light Divine
Lời: Row­land Hill (1744-1833) / Andrew Reed, 1817
Nhạc: Edwin P. Parker, s. 1836
Tài Liệu: Psalms and Hymns, 1783
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 138

Holy Ghost, With Light Divine

1. Holy Ghost, with light divine,
Shine upon this heart of mine;
Chase the shade of night away,
Turn my darkness into day.

2. Let me see my Savior’s face,
Let me all His beauties trace;
Show those glorious truths to me
Which are only known to Thee.

3. Holy Ghost, with power divine,
Cleanse this guilty heart of mine;
Long has sin, without control,
Held dominion o’er my soul.

4. Holy Ghost, with joy divine,
Cheer this saddened heart of mine;
Bid my many woes depart,
Heal my wounded, bleeding heart.

5. Holy Spirit, all divine,
Dwell within this heart of mine;
Cast down every idol throne,
Reign supreme, and reign alone.

6. See, to Thee I yield my heart,
Shed Thy life through every part;
A pure temple I would be,
Wholly dedicate to Thee.

Nguyền Thánh Linh Chiếu Ánh Chân Quang

1. Nguyền Thánh Linh chiếu ánh chân quang
Khai tâm trí cho tôi rõ ràng
Mọi đều tăm tối đuổi tóc tán
U minh biến mất, sáng huy hoàng.

2. Nguyền Thánh Linh lấy phép cao minh
Đổi tâm ác tôi ra thánh lành
Mọi tội xưa chiếm cứ bổn tánh
Ngài trục xuất, khiến hết tung hoành.

3. Nguyền Thánh Linh kíp khiến tôi vui
Lòng buồn bã trở nên sáng ngời
Trừ diệt sạch những nỗi bối rối
Rịt lòng vỡ nát sớm phục hồi.

4. Thành tâm nguyện với Chúa Thánh Linh
Luôn cư trú quản cai tánh tình
Hình tượng tiêu tán trước Đấng Thánh
Tâm này có Chúa rất an bình.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

138


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top