Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Thánh Linh Dẫn Dắt

Thánh Ca: Thánh Linh Dẫn Dắt

Tựa đề: Thánh Linh Dẫn Dắt
Nguyên tác: Holy Spirit, Faithful Guide
Lời: Marcus M. Wells – 1858, (1815-1895)
Nhạc: Marcus M. Wells – 1858, (1815-1895)
Tài liệu: New York Mu­sic­al Pi­o­neer
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 137

Holy Spirit, Faithful Guide

1. Holy Spirit, faithful Guide,
ever near the Christian’s side;
Gently lead us by the hand,
pilgrims in a desert land.
Weary souls fore’er rejoice,
while they hear that sweetest voice,
Whispering softly, “Wanderer, come,
Follow Me, I’ll guide thee home.”

2. Ever present, truest Friend,
ever near Thine aid to lend,
Leave us not to doubt and fear,
groping on in darkness drear.
When the storms are raging sore,
hearts grow faint and hopes give o’er.
Whispering softly, “Wanderer, come,
Follow Me, I’ll guide thee home.”

3. When our days of toil cease,
waiting still for sweet release,
Nothing left but heaven and prayer,
wondering if our names are there;
Wading deep the dismal flood,
pleading naught but Jesus’ blood,
Whispering softly, “Wanderer, come,
Follow Me, I’ll guide thee home.”

Thánh Linh Dẫn Dắt

1. Cầu Thần Linh luôn tín thành ôi!
Linh soi sáng đưa đường chúng tôi
Nguyện cầm tay đưa lữ hành đây,
băng qua lối sa mạc cát bay
Biến tối tăm ra vầng thái dương,
lúc lắng tai nghe tiếng yêu đương
Rằng: “Này con vơ vẩn dặm xa,
theo ta dắt đưa về Nước Cha.”

2. Này bạn yêu thương tín thành ôi!
Xin theo giúp đưa đường chúng tôi
Đừng lìa xa trong chỗ sợ nghi,
bơ vơ giữa đêm trường hiểm nguy
Lúc trải qua bao luồng ác phong,
tán đởm kinh tâm, mất trông mong
Ngài truyền: “Con ơi, đến cùng ta,
theo ta bước đi về Nước Cha.”

3. Hồi buồn lo đau đớn hầu qua,
mong mau thoát thân này bước ra
Lòng cầu xin mong nước bình yên,
do thiên sách tên này đã biên
Lúc lướt qua tử hà khiếp kinh,
có Chúa tôi đây huyết chứng minh
Ngài truyền: “Con ơi, đến cùng ta,
theo ta bước đi về Nước Cha.”

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

137

Lời Việt: Thánh Linh Dẫn Dắt

Lời Anh: Holy Spirit, Faithful Guide

Karaoke-  Soundtracks

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top