Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Đầy Lòng Tôi

Thánh Ca: Đầy Lòng Tôi

Tựa đề: Đầy Lòng Tôi
Nguyên tác: Fill Me Now
Lời: El­wood H. Stokes (1879)
Nhạc: John R. Swe­ney (1879)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 136

Fill Me Now

1. Hover o’er me, Holy Spirit,
Bathe my trembling heart and brow;
Fill me with Thy hallowed presence,
Come, O come and fill me now.

Refrain

Fill me now, fill me now,
Jesus, come and fill me now;
Fill me with Thy hallowed presence,
Come, O come, and fill me now.

2. Thou canst fill me, gracious Spirit,
Though I cannot tell Thee how;
But I need Thee, greatly need Thee,
Come, O come and fill me now.

3. I am weakness, full of weakness,
At Thy sacred feet I bow;
Blest, divine, eternal Spirit,
Fill with power and fill me now.

4. Cleanse and comfort, bless and save me,
Bathe, O bathe my heart and brow;
Thou art comforting and saving,
Thou art sweetly filling now.

Đầy Lòng Tôi

1. Chúa Thánh Linh, bay đậu trên tôi ngay,
Xin ban ơn giúp tâm kinh hoàng,
Ước Chúa mau lâm ngự trong tôi đây,
Hôm nay hãy giáng cho đầy tràn.

Điệp Khúc:

Đầy lòng tôi, hiện giờ đây,
Ước Jesus hà hơi Linh Ngài;
Chúa hãy kíp ban vào lòng tôi nay
Linh năng thánh khiết cho đầy hoài

2. Chúa Thánh Linh, xin đầy lòng tôi đây,
Tuy tôi khôn thể mô tả ra;
Dẫu thế, tôi đương cần Ngài hôm nay,
Trông mong lửa Thánh Linh rạng lòa.

3. Yếu đuối thay tâm hồn tôi hôm nay,
Nên tôi xin cúi nơi chân Ngài;
Chúa Thánh Linh muôn đời hạnh vinh thay,
Xin ban xuống linh năng đầy hoài.

4. Chúa đỡ nâng, ủy lạo, luyện sạch tôi,
Và ban ơn giúp tâm linh đây;
Phải, Chúa cứu, ủy lạo luyện không thôi,
Ngài đang giáng trong tôi thật đầy.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

136


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top