Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Kìa! Thần Yên Ủi Giáng Lai

Thánh Ca: Kìa! Thần Yên Ủi Giáng Lai

Tựa đề: Kìa! Thần Yên Ủi Giáng Lai
Nguyên tác: The Comforter Has Come!
Lời: Frank Bottome (1890)
Nhạc: William J. Kirkpatrick (1890)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 135

The Comforter Has Come!

1. Oh, spread the tidings ’round,
wherever man is found,
Wherever human hearts
and human woes abound;
Let every Christian tongue
proclaim the joyful sound:
The Comforter has come!

Refrain:

The Comforter has come,
The Comforter has come!
The Holy Ghost from Heav’n,
The Father’s promise giv’n;
Oh, spread the tidings ’round,
Wherever man is found—
The Comforter has come!

2. The long, long night is past,
the morning breaks at last,
And hushed the dreadful
wail and fury of the blast,
As o’er the golden hills
the day advances fast!
The Comforter has come!

3. Lo, the great King of kings,
with healing in His wings,
To every captive soul
a full deliv’rance brings;
And through the vacant cells
the song of triumph rings;
The Comforter has come!

4. O boundless love divine!
How shall this tongue of mine
To wond’ring mortals tell
the matchless grace divine—
That I, a child of hell,
should in His image shine!
The Comforter has come!

5. Sing till the echoes fly above
the vaulted sky,
And all the saints above
to all below reply,
In strains of endless love,
the song that ne’er will die:
The Comforter has come!

Kìa! Thần Yên Ủi Giáng Lai

1. Ta lo báo tin mừng ngay,
Cho bao thế nhân đều hay,
Những ai có tâm sầu cay,
Khóc lóc khổ đau buồn thay;
Anh em kíp khuyên giục nhau;
Lo đi báo tin nầy mau:
Kìa thần yên ủi giáng lai.

Điệp Khúc:

Kìa, Thánh Linh đà lai giáng!
Kia, Linh giáng nơi trần gian!
Đấng Cha hứa ban hạ nay,
Hứa ngữ ấy linh nghiệm thay;
Mau đi báo tin mừng ngay,
Cho bao thế nhân đều hay
Kìa thần yên ủi giáng lai!

2. Canh khuya tối tăm đã qua,
Ban mai đãng quang lộ ra,
Đuổi xua khiếp kinh sầu than,
Bão tố ác ma liền tan;
Non kia ánh tia vàng soi,
Kim ô lướt mau dường thoi;
Kìa thần yên ủi giáng lai.

3. Kia, Vua của muôn vị vương,
Đem theo biết bao diệu phương,
Xá dung biết bao tội nhân,
Khiến hưởng cứu ân mười phân;
Lao lung trống không từ nay,
Vang lên khúc ca tuyệt hay;
Kìa thần yên ủi giáng lai.

4.Yêu thương Chúa vô lượng thay,
Tuy tôi đứa con dại ngây,
Quyết rao khắp thiên hạ hay,
Đứa đáng ở địa ngục đây;
Thiên ân cứu tôi lạ thay,
Soi ra ảnh Thiên Phụ nay;
Kìa thần yên ủi giáng lai.

5. Nay ta xướng ca đồng thanh,
Dư âm thấu lên trời xanh,
Cõi thiên thánh dân đồng tâm,
Réo rắt khúc ca hồi âm;
Yêu thương ấy ca diệu hay,
Vui thay khúc bất tuyệt nay;
Kìa thần yên ủi giáng lai.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

135


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top