Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Biến Canh Lạ Thay

Thánh Ca: Biến Canh Lạ Thay

Tựa đề: Biến Canh Lạ Thay
Nguyên tác: Soon Will Our Savior From Heaven Appear / Oh, What a Change!
Lời: Ada Ruth Habershon (1861-1918), 1905
Nhạc: Robert Harkness (1880-1961), 1905
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 132

Oh, What a Change!

1. Soon will our Savior from Heaven appear,
Sweet is the hope and its power to cheer;
All will be changed by a glimpse of His face;
This is the goal at the end of our race.

Refrain

Oh, what a change! Oh, what a change!
When I shall see His wonderful face!
Oh, what a change! Oh, what a change!
When I shall see His face!

2. Loneliness changed to reunion complete,
Absence exchanged for a place at His feet,
Sleeping ones raised in a moment of time,
Living ones changed to His image sublime.

3. Sunrise will chase all the darkness away,
Night will be changed to the brightness of day,
Tempests will change to ineffable calm,
Weeping will change to a jubilant psalm.

4. Weakness will change to magnificent strength,
Failure will change to perfection at length,
Sorrow will change to unending delight,
Walking by faith change to walking by sight.

Biến Canh Lạ Thay!

1. Rồi đây Cứu Chúa từ từng trời cao tái lâm
Hy vọng đẹp tươi đây có điệu năng bổ tâm
Thoáng trông mặt Chúa, mọi sự vật thay đổi ngay
Cuộc chạy đua của chúng ta đạt đích tại đây!

Điệp Khúc:

Biến canh lạ thay! Biến canh lạ thay!
Hồi tôi hân hoan trông Thiên nhan hiển oai
Biến canh lạ thay! Biến canh lạ thay!
Hồi tôi trông thánh nhan Ngài!

2. Tình trạng lẻ loi thoạt thành đoàn viên thỏa thay
Quanh bệ Jêsus không vắng mặt như thuở nay
Kẻ ngủ vùng thức dậy, cùng người đang sống đây
Được Ngài cho biến hóa lên tận các từng mây.

3. Rồi đây thái dương hừng, bầu trời đen tối tan
Đêm mù mịt kia nay hóa bạch nhật sáng choang
Bão giông liền dứt, thành bình tịnh khôn tả ra
Lụy sầu khô ráo, hỉ hân ngợi khúc trường ca.

4. Tình trạng yếu đau thoạt thành mạnh vui phước thay
Ở thiên đàng đây khuyết điểm thành ưu điểm ngay
Thống tâm liền biến thành sự mừng vui thỏa tình
Ngày xưa đi bởi tin, nay mục kích tường minh.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

132


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top