Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Sống Trong Linh Quang Tái Lâm

Thánh Ca: Sống Trong Linh Quang Tái Lâm


Tựa đề: Sống Trong Linh Quang Tái Lâm
Nguyên tác: In the Advent Light
Tựa đề: Sống Trong Linh Quang Tái Lâm
Lời: Emily May Grimes
Nhạc: Vô danh
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 131

In the Advent Light
1. In the advent light, O Savior,
I am living day by day;
Waiting, working, watching ever,
Knowing Thou art on Thy way.
2. Separated unto Jesus,
Loosed from all the world beside;
Blinded by the advent glory,
Hour by hour would I abide.
3. So from glory unto glory,
Gladdened by the advent ray;
All the path is growing brighter,
Shining unto perfect day.
4. In the advent light to witness
To a dark and dying world;
This the holy ordination;
May His banner be unfurled.
5. In the advent light rejoicing;
Songs of praise along the road
Seem to make the journey shorter,
Mounting upward to our God.
6. He is coming! He is coming!
Pass the heavenly watchword on:
Go ye forth to meet the Bridegroom,
Hail! to God’s anointed Son.
7. See the advent glory breaking;
Faith will soon be lost in sight;
Face to face I shall behold Him,
Bathed in His eternal light.

Sống Trong Vinh Quang Tái Lâm
1. Lạy Jêsus Christ, tôi sống đêm ngày
Trong linh quang Chân Chúa tái lâm
Đón chờ thức canh, công tác vui vầy
Biết ngày Chúa nay không trễ chậm.
2. Lòng này có Chúa cai quản đêm ngày
Phân ly bao vui thú thế gian
Mắt lòa bởi vinh quang tái lâm rày
Ước được ở bên Christ rỡ ràng.
3. Vậy, từ hiển vinh qua hiển vinh hoài
Vui trong linh quang Chúa tái lai
Bước đường tiến lên thiên quốc thêm rọi
Cứ càng sáng soi tận giữa ngày.
4. Hằng làm chứng linh quang tái lâm Ngài
Cho nhân gian tăm tối tử vong
Khẩu hiệu thánh đây ghi ở tâm hoài
Lá cờ Chúa phất cao đến cùng.
5. Dọc đàng đến thiên cung hát vui tình
Vui trong vinh quang Chúa tái lai
Bước nhẹ giống như thâu ngắn thiên trình
Hát hoài đến khi trông rõ Ngài.
6. Christ gần tái lâm! Christ sắp lai hồi!
Tân Lang kia ta đi đón mau!
Khẩu hiệu ấy nên tuyên bố ra hoài
Chúc mừng Đấng Thiên Phụ xức dầu.
7. Kìa, kìa ánh tái lâm chiếu muôn loài
Xưa kia tin nay mắt thấy đây
Mắt nhìn mắt, tôi vui ngắm mặt Ngài
Tắm gội ánh vinh quang dẫy đầy.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

131


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top