Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Jesus Chắc Tái Lai

Thánh Ca: Jesus Chắc Tái Lai

Tựa đề: Jesus Chắc Tái Lai
Nguyên tác: My Lord Will Come Some Day
Lời: Alice E. Sherwood
Nhạc: C. Austin Miles, s. 1868
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 129

Jêsus Chắc Tái Lai

Vui bấy, nay mai Jêsus Christ chắc tái lai!
Nhờ hồng ân Ngài tôi ngắm mặt Ngài vui bấy!
Cứu Chúa tôi chắc tái lai.

Nhạc Đệm

Nhạc

129


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top